19. 10. 2012

Úspěšný EU PES ... jak kde a jak v čem

Dnes jsem si přečetl článek na MŠMT s názvem Program „EU peníze školám“ zaznamenal úspěch. Chápu, že lidé, řídící na centrální úrovni OP VK, nemají příliš často prostor pro vypuštění dobré zprávy. Takže se nedivím, že vezmou zavděk i publikování takových údajů, jejichž dosažení je "samo sebou".

31. 8. 2012

Výuka "počítačů" pro tento školní rok

Po konci minulého školního roku jsem si v článku Co mi dala a vzala problematika výuky informatiky? posteskl nad ne(z)řízeným procesem, souvisejícím se vzděláváním v oblasti ICT. To je dle mého soudu  jednou z nezanedbatelných příčin klesající úrovně ICT gramotnosti a informatických kompetencí mladé generace.
Při sepisování článku jsem si přitom v tichosti dal závazek, že se přes prázdniny pokusím zužitkovat výstupy některých mých aktivit v minulém školním roce a založím pro potřebu mé školy Předmětový web pro informatiku.

15. 7. 2012

Co mi dala a vzala problematika výuky informatiky?

Minulý školní rok v oblasti výuky informatiky a rozvoje ICT gramotnosti byl (alespoň pro mne) ve znamení zjišťování smutné reality a z toho plynoucí snahy nalézt udržitelné cesty. Přitom se na tento problém dívám ze dvou krajních mantinelů - na straně jedné v kontextu konkrétní školy a na straně druhé  v kontextu celostátních aktivit.

11. 6. 2012

Ondro, fakt dobré

Tak jsem si přečetl velmi, ale skutečně velmi dobrý článek od Ondřeje Neumajera - Mýty a mylnosti o ICT ve vzdělávání. Pokud to s ICT na své škole myslíte vážně, tak si to rozhodně přečtěte.
A pokud vás názory kolegy Neumajera zaujaly, pak si přečtěte i Slabou umělou inteligenci žáků.

9. 6. 2012

Testování na naší škole proběhlo ...

...  a lépe, než jsem čekal.
Zároveň chci upozornit na tři faktory, které ovlivnily mé následující řádky:
  • nemám zásadní problém se zaváděním celoplošného ověřování, pokud nebude přeceňováno a nepovede k neúměrné orientaci na její srovnávací složku;
  • soustředím se především na technologicko-procesní stránku, obsahovou stránku prozatím posouvám do pozadí (i když se tohoto tématu taktéž dotknu);
  • nechci pominout můj vztah ke státním maturitám a proto se pokusím obrátit pozornost i na toto téma.

24. 5. 2012

MS v hokeji, krabice od vína bez vína a testování na základkách

V posledních dnech mě chtě nechtě zasáhly tři poměrně sledované události. Člověk by si řekl, co že mají společného? Dle mého názoru minimálně dva parametry - "online" a "důvěra".

6. 5. 2012

Google na vesnické škole

V tomto školním roce působím na půl úvazku na vesnické základní škole v Bělotíně. Přitom jedním z mnou nastavených cílů bylo postupné zavádění modelu využití služeb Google, jež jsem popsal v průběhu února a ledna roku 2011 (viz rubrika Google Apps).
V těchto dnech jsme dosáhli jednoho z významných milníků  u Google Webů jako centrálního bodu výstupů.

4. 5. 2012

A je to tady - i v ICT gramotnosti žádná sláva

Aniž bych u posledních dvou příspěvků na svém blogu tušil, tak se v těchto dnech potvrdila moje obava, že "tvůrčí" ICT gramotnost u mladých lidí silně pokulhává za ostatními evropskými zeměmi - viz Computer skills in the EU27.

29. 4. 2012

ICT ve vzdělávání = Jekyll a Hyde našeho školství

Nedávno jsem si pročetl zprávu pro MŠMT o výstupech z projektu Profil Školy21 a následně pozorně pozoroval přednášku Ondřeje Neumajera k tomuto tématu na konferenci Počítač ve škole.
Po takových informacích se stále více utvrzuji v tom, že přístup k ICT ve vzdělávání má dvě tváře (koneckonců jako v případě přístupu společnosti ke vzdělávání jako takovému).
Veřejně je deklarována jeho důležitost (někdy až priorita), ve skutečnosti je však protivným přívažkem pro ty, kteří zodpovídají za reálné naplnění vyslovených vizí a slibů.

11. 4. 2012

Matematika +/- Informatika

Právě jsem si přečetl úvahu Miloše Čermáka Opravdu nikomu nevadí, že hloupneme?. Pojednává o tom, jak důležitá je matematika v procesu vzdělávání... a také jak k ní většinou přistupujeme. S hlavními myšlenkami a většinou doplňujících komentářů souhlasím.
Dovolím si jen doplnit o další rozměr, který je spojen s informatikou.

4. 3. 2012

Hlas lidu = hlas modrého ptáka


Alespoň tak to vidí lídři hranické ODS. Jak jinak si vysvětlit obsah podnětu, který podala místní ODS kontrolnímu výboru města Hranice.

25. 2. 2012

EU PES na základkách je v půlce

V posledních dnech se snažím do podoby "DUMů" sumarizovat výukové materiály, které jsem v prvním pololetí využíval při výuce matematiky a "informatiky". Škola totiž bude v dohledné době posílat monitorovací zprávu, která by měla vyústit v zaslání zbývajících 40% finančních prostředků...
Raději zavčasu vezmeme ještě jednu naběračku z toho "evropského vzdělanostně konkurenčního guláše", který se na MŠMT vaří. Možná nám ho bruselští kuchaři ještě za tepla vezmou ;-).

16. 2. 2012

Bodové hodnocení dnes a před šesti lety (závěr s "DUMem")

V poslední díle tohoto "seriálu" se snažím ukázat, jak vnímám jednu z možností vypracování ucelené sady výukových objektů, dle mého soudu využitelného jako výstup v rámci projektu "EU peníze školám".
Zároveň jde o "obyčejné" využití vytištěných dokumentů v učebně, která nedisponuje žádnou prezentační technikou - takže o interaktivitě nemůže být ani řeči.

14. 2. 2012

Bodové hodnocení dnes a před šesti lety (4.díl)

Tímto článkem přecházím do současnosti a možná přidám další lákadlo - v minulém pololetí jsem se pokusil propojit systém bodového hodnocení s tvorbou vzdělávacích materiálů v rámci "EU peníze školám".
Škola, na kterém momentálně působím, bude na konci února sepisovat další monitorovací zprávu a tentokrát bude zasílat velký balík "DUMek". Jako učitel matematiky v 6.ročníku jsem se dohodl s vedením školy, že se pokusím propojit svůj styl výuky se sestavením sady výukových materiálů, které by byly předloženy k posouzení ... a uvidíme.

11. 2. 2012

Bodové hodnocení dnes a před šesti lety (3.díl)

Třetí ze série historických článků z roku 2006 jsem spojil s otázkou "Proč nechci zkoušet". I v tomto případě jsem reagoval spíše na tehdejší atmosféru. Sice se nejedná přímo o souvislost s bodováním, ale v matematice se nezřídka řešilo ověřování i "u tabule" ... a to s nemalým vlivem na celkové hodocení.

9. 2. 2012

Prezentace ze semináře MŠMT v Olomouci

V nedávném článku jsem se pokusil o objektivní informace z vystoupení pana náměstka Němce v Olomouci.
Nyní nabízím "konvertovanou" prezentaci, o kterou se pan Němec opíral.

8. 2. 2012

Bodové hodnocení dnes a před šesti lety (2.díl)

Druhý ze série článků jsem spojil s otázkou Nechci žáky známkovat ani na ně sepisovat žádný posudek .... Opět s mírnými úpravami oproti roku 2006, kdy jsme v rámci tvorby ŠVP řešili pravidla hodnocení a byly silné tendence aplikovat slovní hodnocení (jako "průpravu" pro výstupní hodnocení deváťáků). Berte prosím v potaz, že článek byl psán v dané době a pro potřeby "školního webu".

4. 2. 2012

Jak proběhl seminář MŠMT pro Olomoucký kraj?


Ve čtvrtek 2.2. jsem se zúčastnil semináře, na kterém vystoupil pan Němec - náměstek ministra školství. Účast  dle mého soudu nadmíru velká (odhaduji 300 - 400 hlav). Očekávání nemalé vzhledem k tomu, že hlavním tématem měla být prezentace nového modelu financování regionálního školství (viz pozvánka).

1. 2. 2012

Bodové hodnocení dnes a před šesti lety (1.díl)

Mám za sebou pololetí v mém novém působišti a minimálně v rámci výuky matematiky jsem uplatnil styl hodnocení, které jsem využíval před šesti lety i v mém předchozím působišti.

Musím přiznat, že jsem k znovuzavedení tohoto modelu přistupoval s obavami, zda žáci a rodiče jej přijmou. Po půl roce se ukázalo, že obě tyto cílové skupiny mají k tomuto systému spíše kladný vztah.
Navíc jsem se pokusil moji půlroční práci "převést do DUMů" v rámci "EU peníze školám" - jejich ukázka bude posledním dílem této mé minisérie...

26. 1. 2012

Podepsal jsem třetí petici,...

... která souvisí se školstvím. A to v rozmezí necelých dvou měsíců. Přitom před tímto "hektickým" podepisováním jsem naposledy podepsal petici, která odsuzovala model generálně-dodavatelského řešení v podobě INDOŠE. Co ve mě vyvolalo takové nutkání?