25. 2. 2012

EU PES na základkách je v půlce

V posledních dnech se snažím do podoby "DUMů" sumarizovat výukové materiály, které jsem v prvním pololetí využíval při výuce matematiky a "informatiky". Škola totiž bude v dohledné době posílat monitorovací zprávu, která by měla vyústit v zaslání zbývajících 40% finančních prostředků...
Raději zavčasu vezmeme ještě jednu naběračku z toho "evropského vzdělanostně konkurenčního guláše", který se na MŠMT vaří. Možná nám ho bruselští kuchaři ještě za tepla vezmou ;-).

16. 2. 2012

Bodové hodnocení dnes a před šesti lety (závěr s "DUMem")

V poslední díle tohoto "seriálu" se snažím ukázat, jak vnímám jednu z možností vypracování ucelené sady výukových objektů, dle mého soudu využitelného jako výstup v rámci projektu "EU peníze školám".
Zároveň jde o "obyčejné" využití vytištěných dokumentů v učebně, která nedisponuje žádnou prezentační technikou - takže o interaktivitě nemůže být ani řeči.

14. 2. 2012

Bodové hodnocení dnes a před šesti lety (4.díl)

Tímto článkem přecházím do současnosti a možná přidám další lákadlo - v minulém pololetí jsem se pokusil propojit systém bodového hodnocení s tvorbou vzdělávacích materiálů v rámci "EU peníze školám".
Škola, na kterém momentálně působím, bude na konci února sepisovat další monitorovací zprávu a tentokrát bude zasílat velký balík "DUMek". Jako učitel matematiky v 6.ročníku jsem se dohodl s vedením školy, že se pokusím propojit svůj styl výuky se sestavením sady výukových materiálů, které by byly předloženy k posouzení ... a uvidíme.

11. 2. 2012

Bodové hodnocení dnes a před šesti lety (3.díl)

Třetí ze série historických článků z roku 2006 jsem spojil s otázkou "Proč nechci zkoušet". I v tomto případě jsem reagoval spíše na tehdejší atmosféru. Sice se nejedná přímo o souvislost s bodováním, ale v matematice se nezřídka řešilo ověřování i "u tabule" ... a to s nemalým vlivem na celkové hodocení.

9. 2. 2012

Prezentace ze semináře MŠMT v Olomouci

V nedávném článku jsem se pokusil o objektivní informace z vystoupení pana náměstka Němce v Olomouci.
Nyní nabízím "konvertovanou" prezentaci, o kterou se pan Němec opíral.

8. 2. 2012

Bodové hodnocení dnes a před šesti lety (2.díl)

Druhý ze série článků jsem spojil s otázkou Nechci žáky známkovat ani na ně sepisovat žádný posudek .... Opět s mírnými úpravami oproti roku 2006, kdy jsme v rámci tvorby ŠVP řešili pravidla hodnocení a byly silné tendence aplikovat slovní hodnocení (jako "průpravu" pro výstupní hodnocení deváťáků). Berte prosím v potaz, že článek byl psán v dané době a pro potřeby "školního webu".

4. 2. 2012

Jak proběhl seminář MŠMT pro Olomoucký kraj?


Ve čtvrtek 2.2. jsem se zúčastnil semináře, na kterém vystoupil pan Němec - náměstek ministra školství. Účast  dle mého soudu nadmíru velká (odhaduji 300 - 400 hlav). Očekávání nemalé vzhledem k tomu, že hlavním tématem měla být prezentace nového modelu financování regionálního školství (viz pozvánka).

1. 2. 2012

Bodové hodnocení dnes a před šesti lety (1.díl)

Mám za sebou pololetí v mém novém působišti a minimálně v rámci výuky matematiky jsem uplatnil styl hodnocení, které jsem využíval před šesti lety i v mém předchozím působišti.

Musím přiznat, že jsem k znovuzavedení tohoto modelu přistupoval s obavami, zda žáci a rodiče jej přijmou. Po půl roce se ukázalo, že obě tyto cílové skupiny mají k tomuto systému spíše kladný vztah.
Navíc jsem se pokusil moji půlroční práci "převést do DUMů" v rámci "EU peníze školám" - jejich ukázka bude posledním dílem této mé minisérie...