30. 1. 2011

Můj kluk nebude chodit s cigánem do třídy

V mém nedávném článku jsem s provokativním podtextem otevřel téma zápisu do 1.tříd. Reakce z mého okolí na sobě nenechala čekat, přičemž jistou míru kritiky jsem očekával. K mé lítosti se však soustředila na "znehodnocení práce učitele" a zcela opomíjela druhou část mého zamyšlení. Je na místě se dotyčným omluvit za formu, nikoliv však za obsah - za ním si pevně stojím.
V tomto článku chci dokladovat opodstatněnost mých provokativních tvrzení na tématu, ke kterému se (minimálně) v mém městě věřejně nikdo nemá.

28. 1. 2011

ECDL pro děti? Mám něco lepšího!

Je to právě 10 let, co jsem se pokusil s kolegy připravit koncept Junior ECDL. Myšlenka byla postupně "přetavena" do projektu KING, který byl provozován Českou školou a Jednotou školských informatiků. S ukončením SIPVZ se nepodařilo zajistit potřebné zdroje a bohužel projekt skončil. V současné době využívají školy pro ověřování ICT gramotnosti žáků "klasické" ECDL, Bobříka informatiky či TIGR (a na něj navazující GEPARD).
Základky však povětšinou postrádají vhodné podpůrné "evaluační" projekty, které by systémově monitorovaly průběh rozvoje počítačové gramotnosti svých žáků. Přes JSI jsem se měl možnost seznámit s konceptem INGOT = International Grades - Open Technologies. Myslím si, že právě on může být tím vhodným monitoringem růstu počítačové gramotnosti dětí a proto je hodný zřetele a ověření právě v základních školách.

24. 1. 2011

Manažeři a mítingy - hrozba pro produktivní práci

Se zájmem jsem si poslech další z úvah na TED.com (tentokrát přeložené do češtiny, za což děkuji). Ač nejsem zcela na stejné lodi, rozhodně doporučuji poslechnout si tři rady v momentě, kdy dáte lidem do rukou online nástroje pro spolupráci či dokonce týmovou práci.

22. 1. 2011

Zápisy do 1.tříd - "Děkujeme, zapomeňte"

Tak máme za sebou zápisy do 1.tříd. Období, kdy určitá skupina společnosti (minimálně rodiče budoucích prvňáčků) projeví zvýšený zájem o úroveň našeho vzdělávání. A taktéž období, kdy i zřizovatelé škol přece jen o málo zbystří - zvláště v období klesající "demografické křivky".

17. 1. 2011

Školit? Pomáhat? Radit?

Po jistou dobu jsem nechal projekt EU PES bez povšimnutí. Nicméně s koncem starého roku a příchodem nového jsem se snažil zjišťovat stav ve svém regionu se záměrem nabídnout své kompetence těm, kteří se na projekt teprve chystají.
Nabyté zkušenosti ve mě oživily otázku, jak zvyšovat dovednosti učitelů v rámci digitální gramotnosti. Máme jít na to přes školení, máme nabízet pomocnou ruku nebo "stačí" dobrá rada?
Než se pustíte do dalšího čtení, prosím koukněte na jedno z mých oblíbených videí z poslední doby - Mužský versus ženský mozek:

Nastala válka - kluci proti školství

Na webu TED.com byla prezentována idea Gaming to re-engage boys in learning od Ali Carr-Chellman. Bohužel moje angličtina má daleko k dokonalosti, nicméně přesto si troufám tvrdit, že my "věční anglo-začátečníci ze školství" zachytíme podstatu prezentovaného tématu.Vřele doporučuji ke shlédnutí zvláště rodičům kluků, které čeká vstup do našeho vzdělávacího systému nebo kteří jsou v prvních letech školní docházky. Od vstupu do puberty je totiž válka již v plném proudu a v ryze emotivní rovině - tam už racionalitu nehledejme...

Drobná prosba - mohl by prosím někdo zajistit český překlad? ... já na to bohužel nemám. Velmi děkuji za všechny kluky a otce kluků.

8. 1. 2011

Notebook pro školy - minulost!

Na GUG.cz se objevil zajímavé video z Mobilmania.cz:

Přeji všem školám hodně úspěchů s interaktivními tabulemi, ale tohle je jiné "interaktivní kafe".

3. 1. 2011

Hodnocení našeho školství, které stojí za pročtení

V Učitelských listech jsem si důkladně přečetl článek Proč jdeme dolů a co dělat? Jen mě utvrdil v mém přesvědčení, že problém je několikaletý a zpráva PISA 2009 ještě není to nejhorší, co naše školství potkalo. Pokud se Vám bude článek zdát dlouhý (a mírně chaotický), pak doporučuji alespoň přečíst poslední část začínající odstavcem "Na tomto základě bude možné stanovit hlavní priority nápravy, ...".

2. 1. 2011

Rok 2011 ...

... dělat správné věci je důležitější než dělat věci správně. V mnohém souhlasím, nicméně tento postoj bych nespojoval s novoročním projevem pana prezidenta. Jeho projev v tomto roce byl vyjádřeným postojem státníka a to by mělo být respektováno ... a soukromá poznámka, dokonce se pan prezident pozitivně vyjádřil i o občanské angažovanosti a sounáležitosti, což doposud nebylo pro něj příliš charakteristické.
Vrátím-li se k projevu mluvčího občanského sdružení Vyměňte politiky.cz, pak výstižně popisuje stav ... ta jedna miliarda denně asi odpovídá realitě a to věru není dobrá vizitka.