24. 6. 2010

EU PES - výběrové řízení - ICT - e-Tržiště

V posledních dnech se na mne začínají obracet školy z mého okolí ohledně "přátelské" rady v rámci projektu EU peníze školám. Povětšinou si vystačíme přes chat, ale v těchto dnech se mi mírně uvolnily ruce a proto jsem s povděkem přijal možnost "osahat" si terén.
Při debatách "na místě" jsme narazili na výběrová řízení, což může být zvláště pro malotřídky docela oříšek. Jakmile jsem si prostudoval danou problematiku, zarazila mě "nejasnost" v oblasti využití či nevyužití e-tržišť. A tato nejasnost by mohla mít velmi nepříjemné dopady pro všechny školy.

15. 6. 2010

Moje konečné vyjádření

týkající se ovlivňování výběrového řízení na pozici ředitele Základní školy Šromotovo, které proběhlo ve dvou kolech během roku 2009

10. 6. 2010

Alespoň základní informovanost učitelů v EU PES je nezbytností

Projekt EU PES nabírá na obrátkách. Otázkou však je, zda jsou všechny skupiny budoucích realizátorů dostatečně informovány. Více či méně účelově jsem se pokoušel toto zjistit u "řadových" učitelů při neformálních rozhovorech z poslední doby, měl-li jsem k tomu příležitost. Informovanost byla převážně poměrně nízká a proto se pokusím co nejstručněji popsat základní parametry.

4. 6. 2010

Projektový školský informatik pracuje pro svůj region

Tímto svým příspěvkem uzavírám trilogii úvah, která začala článkem Přichází zlaté časy pro informatika na základkách? a na to navázal článek Školský informatik projektovým manažerem. Tentokrát roztočím kolo myšlenek nad otázkou, jak zajistit pro základky informatika tam, kde není.

2. 6. 2010

Školský informatik projektovým manažerem

v článku Přichází zlaté časy pro informatika na základkách? jsem se snažil naznačit riziko, které je spojeno s úvahou, zda může být školský informatik v rámci projektu EU peníze školám "hybatelem" na škole. Zjednoduším-li to, informatik na základce (je-li tam vůbec) na to nemá čas a ani potřebné kompetence.