31. 8. 2012

Výuka "počítačů" pro tento školní rok

Po konci minulého školního roku jsem si v článku Co mi dala a vzala problematika výuky informatiky? posteskl nad ne(z)řízeným procesem, souvisejícím se vzděláváním v oblasti ICT. To je dle mého soudu  jednou z nezanedbatelných příčin klesající úrovně ICT gramotnosti a informatických kompetencí mladé generace.
Při sepisování článku jsem si přitom v tichosti dal závazek, že se přes prázdniny pokusím zužitkovat výstupy některých mých aktivit v minulém školním roce a založím pro potřebu mé školy Předmětový web pro informatiku.

Pro nedočkavé...

Původě jsem měl v plánu zpřístupnit tento web až po jeho ověření v praxi v rámci školního roku 2012/2013. Nakonec jsem ale usoudil, že by i přes jeho nespornou rozpracovanost a nedokonalost mohl být některým kolegům k užitku. Takže jsem "zabral", abych to stihl k začátku školního roku ... a kdo má zájem, může navštívit  http://informatika.zsbelotin.cz/. Předesílám jen, že na škole vyučuji tzv. "povinnou informatiku" v 5. a 6.ročníku (s dojezdem v 7.ročníku), takže pro vyšší ročníky zde prozatím výukové materiály nenajdete.
A aby toho nebylo pro začátek tohoto školního roku málo, rád bych čtenáře upozornil na učebnici informatiky pro 1.stupeň základní školy. Již ji mám pročtenou a velmi vřele doporučuji každému učiteli, který to s výukou "počítačů" na prvním stupni myslí jen trochu vážně.

O co jsem se opíral?

Musím přiznat, že jsem při stanovení svého závazku sestavit předmětový web netušil, kolik práce mi to přes prázdniny zabere. Měl jsem totiž dost "vstupních materiálů" a tak jsem se domníval, že to jen tak nějak poskládám dohromady. V zásadě se jednalo o:

  • vypracované DUMy do "ICT šablony" pro výuku informatiky v 5. a 6.třídě, které navíc vycházely z mých pracovních materiálů z dřívějška.
    Chybou však bylo, že jsem dané materiály vytvářel "v offline podobě", abych dostál podmínkám pro tvorbu DUMů (výstup v PDF formátu). 
  • třídní weby, které jsme v loňském školním roce rozběhli. Tyto weby měly mimo jiné motivoat k nalezení dalšího uplatnění Google Sites ve škole.
    Momentálně spíše optimalizujeme využití třídních webů, nicméně zkušenosti z jejich provozu mi výrazně usnadnily naplánovat model předmětového webu.
  • podklady pro diskusi nad revizí RVP ZV a ICT standardem, které jsem si připravoval v rámci mého angažmá na celorepublikové úrovni.
    Tyto podklady výraznou měrou ovlivnily mé osobní vymezení povinné výuky "počítačů", jehož výstupem jsou především tématické plány. Nicméně předem upozorňuji, že jsem hledal vlastní cestu, která je poněkud odlišná od uvažovaných změn na celostátní úrovni.

Nastolený směr

Jak jsem psal v článku, na který jsem se odkazoval v úvodu, pro ICT ve vzdělávání zcela postrádám směr. Zároveň jsem však v něm naznačil, že dle mého soudu tímto směrem jsou online řešení a s nimi jdou ruku v ruce mobilní technologie. 
Proto jsou výukové materiály výrazně propojeny se "školním cloudem" - viz Google na vesnické škole, ve kterém jsem taktéž naznačoval další kroky využití Googlu na škole. 

... co by mohlo následovat?

Možná naivně se domnívám, že taková řešení (zvláště po smršti DUMů ze šablon) nabízí prostor pro sdílení a spolupráci těch, kteří by měli v budoucnu zájem aktivně spoluvytvářet obdobná data a vzdělávací materiály. Taková cesta by v konečném důsledku efektivněji zužitkovala čas "inovátorů", o kterých hovoří Ondřej Neumajer - viz odkaz na video v článku ICT ve vzdělávání = Jekyll a Hyde našeho školství.
Ale to je spíše na nějaký společný projekt. Já osobně bych ho nejraději viděl na mikroregionální úrovni, jehož cílem by bylo nastavení  "místního ICT standardu" za aktivní spolupráce určité skupiny základek v regionu. Ale asi moje naivita nezná "online" hranic ;-) ...

Žádné komentáře:

Okomentovat