16. 2. 2012

Bodové hodnocení dnes a před šesti lety (závěr s "DUMem")

V poslední díle tohoto "seriálu" se snažím ukázat, jak vnímám jednu z možností vypracování ucelené sady výukových objektů, dle mého soudu využitelného jako výstup v rámci projektu "EU peníze školám".
Zároveň jde o "obyčejné" využití vytištěných dokumentů v učebně, která nedisponuje žádnou prezentační technikou - takže o interaktivitě nemůže být ani řeči.


Nutno však otevřeně přiznat, že tento materiál ještě neprošel hodnocením ministerských odborníků. Kdoví, zda se tedy nejedná pouze o přípravu, která je dle hodnotitelů nepřípustná. Pokud ano, žíly mně to netrhá - prostě jen ty "DUMky" bude muset sestavit někdo jiný ...

Základní parametry všech vzdělávacích materiálů

  1. Výuka se opírá o konkrétní učebnici. Pouze s ní dává daný materiál smysl.
    Tvrdím totiž, že je mrháním energií produkovat vlastní vzdělávací texty, když se tím zaobírali odborníci s mnohem vyššími kompetencemi, než mám já. A to nemluvím o fundované oponentuře, korektuře a přípravě před sazbou. 
  2. Vzdělávací materiál mají žáci během výuky v tištěné podobě.
    Před zahájením konkrétního tématického celku žáci obdrží vytištěné výukové materiály tak, aby byl v každé lavici alespoň jeden výtisk (v podobě "brožury") - samozřejmě kromě testu. Navíc tento materiál mají žáci k dispozici v elektronické podobě i na webu školy - pro případ, kdyby žáci nedocházeli více dní do školy.
  3. Plnění úkolů se zapisuje do karty žáka.
    Tato karta slouží k zápisu i ostatních oblastí, které se hodnotí.

Ukázka materiálu
Žádné komentáře:

Okomentovat