1. 3. 2011

Google weby = centrální body výstupů

V tomto článku se budu soustředit na problematiku poskytování výstupů. Jednou z vlastností webů v Googlu je totiž jednoduchost jejich zřízení a následné naplňování obsahem. Když to zjednoduším, web si může založit jakýkoliv vlastník účtu, přičemž mu to zabere kolem 5 minut. Přitom to zvládne s dopomocí i žák na 1.stupni ZŠ.

Nikoliv jeden web, ale mnoho webů - to vyžaduje změnu myšlení

Ohledně webu ve škole převládá přístup "když už, tak jeden centrální". U tohoto modelu je relativně snadná údržba jeho vzhledu, nicméně autorů obsahu je povětšinou málo. Problém tkví v tom, že žáci a často i učitelé nepřijímají daný web "za vlastní". V tom vidím jednu z příčin, že v poslední době vznikají  odděleně od "centrálního webu školy" weby tříd a případně prostředí pro prezentaci výukových materiálů.
Weby v Google Apps naopak vychází z modelu, že kdokoliv může založit více webů, přičemž následně rozhoduje o tom, komu je přístupný. Navíc vlastník webu jej přitom může po čase smazat - tj. mohou vznikat i weby "jednoúčelové" a dočasné. V takovém "prostředí" je ale zřejmé, že role administrátora musí být pojmuta jinak.

Hodně webů ve škole nabízí "svobodu", ale přenáší i "zodpovědnost"

V "jednowebovém" řešení plnil administrátor především roli webdesignéra a "mocného" šéfredaktora, případně hlavního autora. Nezřídka se pak takový centrální web stával víceméně "osobním" webem administrátora.
S Google Apps přichází možnost mít "majitelů" vícero. To přináší do organizace mnohem více svobody - majitel určuje vzhled webu, nastavuje práva a vybírá si spolutvůrce. S tím však musí jít ruku v ruce přijetí zodpovědnosti a v rámci organizace i loajality.
Vraťme se však k administrátorovi a jeho roli. Ta by měla být spojena s následujícím činnostmi:
 1. Správa "webu školy" (ať už je jedním z webů Google Apps nebo je řešen odděleně), včetně přenosu vybraných dat z ostatních webů a dalších "aplikací Googlu"
 2. Přidělování "internetových adres" ostatním webům ve škole (například, aby web třídy měl adresu http://3a.naseskola.cz/).
 3. Monitoring návštěvnosti jednotlivých webů
 4. Sestavování šablon vzorových webů (pro třídy, školní družinu, řízení týmu apod.), přičemž tyto šablony pak využívají uživatelé při zřizování nových webů.
I přes tento způsob využití webů Google Apps je třeba brát v potaz následující rizika a "vady na kráse":
 1. Zajištění jednotného vzhledu všech webů je fakticky nemožné - šablony pro weby se sice upravovat dají, ale jejich změna se neprojeví u "starších" webů.
 2. Práva jsou uplatňována na celý web. Nejde tedy odlišit přístup k jednotlivým stránkám v rámci jednoho webu.
 3. Možnosti individuálních úprav funkcionality webu jsou velmi omezené.

Můj návrh konfigurace

Při hledání řešení jsem nakonec došel k závěru, že nejlepší bude grafické znázornění.

Při tomto pojetí existuje "centrální web". Znovu s dovolením opakuji, že není nutné, aby byl řešen v rámci Gogole Apps. Nicméně zvláště u menších škol to vřele doporučuji. Základem tohoto webu by dle mého soudu měly být informace důležité a v čase příliš neměnné (dění ve škole by mělo být "přejímáno z jiných webů").
Jak z modelu vyplývá, existují určité skupiny webů, které mají mnoho společného (například weby tříd). Pro tyto skupiny velmi doporučuji sestavit jednu šablonu, která bude řešit nejen vzhled, ale i základní strukturu obsahu a případně předpřipravené stránky. Je sice pravdou, že toto můžete ponechat na vlastnících nových webů, ale to považuji za neefektivní, ba dokonce kontraproduktivní. Pokud se vám totiž podaří sestavit kvalitní šablony, pak ji vlastníci nebudou chtít příliš měnit. Tím ušetříte nejen jejich čas, ale zároveň zajistíte "společný vzhled" a to až tak, že návštěvníci dvou webu nepostřehnou příliš rozdíl - viz weby Jednoty školských informatiků - oficiální a projektu Školy21.

Z hlediska obsahu pak doporučuji, aby šablona obsahovala:

 • Odkaz na oficiální web školy (případně další důležité odkazy - například jídelna)
 • Oznámení veřejné, tj. zprávy, které se budou automaticky přenášet na hlavní web školy
 • Kontakty
 • Volitelně pak:
  • Kalendář událostí (u třídních webů například rozvrh)
  • Dokumenty ke stažení (u třídních webů například měsíční plány, pravidla ve třídě apod.)
  • Dokumenty k prohlédnutí (u třídních webů například podklady pro výuku - pracovní listy či  prezentace)
  • Mapu (u třídních webů například místa, které třída navštívila)
  • Fotogalerii
  • Čtečku RSS (u třídních webů například zajímavé informace z jiných webů, které souvisí s výukou)
  • ???

Žádné komentáře:

Okomentovat