19. 1. 2014

Michelinské hvězdy pro školy

Jako vždy jsem si se zájmem přečetl úvahu Tomáše Feřteka, ke které jsem se dostal prostřednictvím České školy, včetně diskusí v obou médiích. Jelikož z větší části s vyslovenými podněty nesouhlasím, zkusím svou úvahou poukázat na místa nesouladu.

6. 1. 2014

Podepsal jsem "informační" memorandum


Začal rok 2014 a díky kolegovi Bořivoji Brdičkovi jsem jej nemohl začít lépe než podpisem memoranda Informační gramotnost pro žáky. Pokud vám není problematika našeho školství lhostejná, pak musíte spojit své úvahy s digitálním vzděláváním. A tady pokulháváme již několik let... o tom to memorandum je!