29. 3. 2010

Státní maturita z informatiky v mém podání - aktualizováno

Tak jsem byl zástupce CERMATu pověřen připravit prezentaci a pracovní dílnu ke státní maturitě z informatiky. Lvům budu předhozen na konferenci Počítač ve škole. Držte mi palce nebo pošlete účastníkům rajčata (podle toho, jak se k maturitě z informatiky stavíte ;-) ).

Na stránkách JSI najdete odkazy prezentaci i videozáznam. No není zrovna poutavé se zpětně vidět se všemi chybami, které člověk nevědomky dělá (ach ty ruce ;-) ).

19. 3. 2010

16. 3. 2010

Radím, koučuji, (spolu)řídím v projektu EU peníze školám

Slovo šablona se pomalu stává nedílnou součástí slovníku managementu základních škol. Projekt EU peníze školám je nastartován a školy se seznamují se základními parametry. Vedení škol přechází z fáze "seznamovací" do fáze přípravné - a zde je každá rada drahá...

14. 3. 2010

Hodnotím (si) pracovní dílnu k EU peníze školám

Dne 4.3. se zúčastnil krajské konference v Ostravě, která se pravidelně koná pro potřebu ředitelů a školských informatiků ZŠ a SŠ. Tentokrát nesla název Sdílím, sdílíš, sdílíme. Na této konferenci jsem byl pověřením pracovní dílny pod názvem Školský informatik a jeho role v EU peníze školám.

Této pracovní dílny se zúčastnilo přes 40 zájemců. Ačkoliv mé záměry byly poněkud odlišné, z vícero důvodů jsme pracovní dílnu pojaly jako otevřenou diskusi účastníků.

5. 3. 2010

Právo, moc a kompetence vedení města Hranice

Začnu nejprve mou příručkou "Kdo chce kam". Od jejího sepsání jsem ji již několikrát s úspěchem použil a při určitých jednáních a spolupráci pomohla i mým kolegům. Přirozeně je zaujala hned první stránka, týkající se posuzování osobnosti. A nejčastěji jsme se "točili" kolem odlišení "pravomocné" a "kompetenční" roviny (ve školství je slovo "kompetence" teď dosti (ne)populární).
Takže se pokusím tyto dvě roviny vysvětlit na příkladu ze života - a proč netnout do živého, že?