20. 12. 2009

18. 12. 2009

PostNuke - Práva v praxi : Další moduly

Než přejdeme k právům pro bloky, stručně si popíšeme práva k některým dalším modulům.
V rámci tohoto článku budeme pracovat s modelovou skupinou Manažeři.

17. 12. 2009

PostNuke - Práva v praxi : Ke stažení a Odkazník

V tomto díleseriálu o právech si projdeme moduly CmodsDownload (Ke stažení) a CmodsWebLink (Odkazník). Jelikož se jedná o moduly od stejného vývojového týmu, je princip práv prakticky shodný.

15. 12. 2009

PostNuke - Práva v praxi : statické stránky

Pokud jste prošli nastavováním práv pro články, ostatní již bude procházka růžovým sadem. První na řadě budou statické stránky.

12. 12. 2009

PostNuke - Práva v praxi : články

Předpokládám, že se shodneme v tom, že články tvoří základ systému PostNuke. Co mám tedy udělat pro to, abych omezil zobrazení článků některým uživatelům?

10. 12. 2009

PostNuke - Práva v praxi : začněme od píky

V předchozích dílech jsme rozebírali daný systém víceméně po teoretické stránce. Od tohoto momentu začneme rozebírat práva na základě praktických příkladů.
Na úvod drobná poznámka ... Praktické příklady budu rozebírat v rozhraní tzv. standardní editace.

9. 12. 2009

PostNuke - Práva : něco navíc ...

V tomto článku si rozebereme dvě oblasti, které sice nejsou pro nastavování práv nezbytně nutné, ale mohou být vcelku užitečné. Jedná se o využití regulárních výrazů při zápisu instance a navíc si vysvětlíme, kde a jak hledat konkrétní konotrlu práv uvnitř zdro

7. 12. 2009

ZŠ Hustopeče - mé první písemné "veřejné" vyjádření

Všechno zlé je k něčemu dobré - aby tomu tak skutečně bylo, chtěl bych se s vámi podělit o některé mé zkušenosti, které jsem nabyl za tento rok jako zástupce ředitele základní školy Hustopeče nad Bečvou. Do jaké hloubky to bude, to skutečně ještě nevím - pár věcí je stále otevřených.

Pro začátek na svém blogu publikuji Mé vyjádření k situaci ve škole, které jsem zveřejnil na webu základní školy v Hustopečích 16.února 2009 (článek byl neveřejný). A to jsem netušil, nakolik pojmy důvěra a pavlačová politika ovlivní tento rok.

5. 12. 2009

Základky těšte se (na peníze) ...

O tom, že základní školy mají v dalších třech letech obdržet nemalou finanční injekci, si šuškali vrabci již od letních prázdnin. O něco chytřejší jsme díky Jankovi Wagnerovi a jeho článku na České škole pod názvem Jak to bude se šablonami?!

3. 12. 2009

PostNuke - Práva : komponenta, instance a další pojmy

V úvodním díle nového seriálu jsme si popsali obecný princip nastavování práv v PostNuke. Je však předpokládám zřejmé, že zápis některých údajů nemůže být tak triviální a musí se dodržovat určitá syntaxe.

1. 12. 2009

PostNuke - Nový seriál : Práva

Ach ta práva . S těmi si vůbec nevím rady ... Zmatek nad zmatek ...
Pokud máte obdobné pocity, pak jistě uvítáte můj záměr rozběhnout seriál o právech.