4. 2. 2012

Jak proběhl seminář MŠMT pro Olomoucký kraj?


Ve čtvrtek 2.2. jsem se zúčastnil semináře, na kterém vystoupil pan Němec - náměstek ministra školství. Účast  dle mého soudu nadmíru velká (odhaduji 300 - 400 hlav). Očekávání nemalé vzhledem k tomu, že hlavním tématem měla být prezentace nového modelu financování regionálního školství (viz pozvánka).Svůj pohled opřu mimo jiné i fakt, že ve svém regionu se snažíme o vypracování vypracování šetření, které by mělo v rámci možností vyhodnotit dopady na základní školy v případě, kdyby se nový model realizoval.
Zároveň se pokusím o objektivní hodnocení této akce, byť na danou věc mám již vcelku profilovaný názor.

Co hodnotím kladně

 • V prvé řadě fakt, že tak vysoce postavený zástupce MŠMT jezdí po krajích a široké odborné veřejnosti nabízí pohled na určitou problematiku.
 • Dle výpočtů MŠMT si v našem kraji v rámci "mzdových normativů pedagogů" finančně pomohou všechny mateřské školy a přes 50% základních škol. Pouze 7% základek pak bude mít propad nad 10% ve financování v této oblasti.
 • Po více jak hodinové prezentaci byl dán prostor dotazům z pléna. Jestli mne paměť neklame, tak většina dotazů vzešla z prostředí základních škol.
 • Jeden z dotazů byl směřován k výtce, že o semináři a jeho zaměření nebyli informováni zřizovatelé. Pan Němec veřejně přislíbil, že v případě zájmu ze strany zřizovatelů z Olomouckého kraje a dostatečného organizačního zajištění je připraven na takové účelové setkání dorazit.

Na co je třeba korektně upozornit

Dle prezentovaných dat vše nasvědčuje tomu, že Olomoucký kraj má nastaveny normativy pro ZŠ pod celorepublikovým průměrem. Je tedy pravděpodobné, že dopady nebudou v jiných krajích tak pozitivní - a to především u základních škol. K tomuto problému také směřoval dotaz z pléna s žádostí, zda by bylo možné zveřejnit srovnatelná data pro jiný kraj. Věřím, že MŠMT je poskytne v momentě, kdy zrealizuje semináře v ostatních krajích.
Zároveň prezentace pana náměstka neukázala modelová data pro střední školství. Zvláště v Olomouckém kraji by se mohlo jednat o zajímavé srovnání, když si mají mateřské školy a základní školy dle prezentovaných dat dosti polepšit. Nemá-li se navyšovat celkový objem finančních prostředků, pak dle mého soudu je zřejmé, že u středních škol musí dojít ke znatelnému poklesu - tj. jejich optimalizaci.

S čím jsem měl problémy

Začnu "drobností", která však nešla přímo na vrub pana Němce - prezentování snímků nebylo uzpůsobeno rozloze sálu. Proto bylo prakticky nemožné sledovat komentáře nad jednotlivými daty, což výrazně znehodnotilo nemalou část času zúčastněných.
Jelikož navíc na začátku dosti zlobila technika, pan náměstek zahájil svůj seminář tématem "kvalita našeho vzdělávání". Nutno podotknout, že hovořil o záležitostech, které jsou již v odborné veřejnosti dosti známé a většina přítomných si na ně vytvořila vlastní názor. Pan Němec se snažil obhajovat přístup MŠMT k dané problematice a nezřídka sklouzl do znehodnocování práce jiných lidí, kteří se však v daném momentě nemohli jeho výrokům bránit. Pokud se navíc jedná o lidi "z vlastních pedagogických řad", pak to považuji vskutku za nekorektní.
V neposlední řadě bylo přislíbeno, že prezentace bude k dispozici na stránkách krajského pracoviště NIDV. Prozatím jsem ji tam nenašel.

Nyní však k vážnějším věcem.

Nejsem si jist, zda jsem některé výroky zcela pochopil, ale údajně celková bilance této změny financování má být nulová (tj. stát na této změně nechce ušetřit ani korunu ze svého rozpočtu). Měl jsem však možnou nahlédnout do materiálu MŠMT (Příloha 3-finanční dopad reformy.xls). Z něj vyplývá, že tato změna přinese úsporu v odhadu 2 - 7 mld Kč. Je však možné, že MŠMT své modelové výpočty přehodnotilo a aktualizovalo.
Druhé zjištění však považuji za mnohem větší problém. MŠMT sice vytvořilo simulované výpočty pro jednotlivé školy (každá škola se může po mírné detektivní práci dohledat v souboru Příloha 2 - modelové výpočty.xlsx, který najdete na stránce http://www.msmt.cz/folder/886/display/). Nicméně nemá vypracovánu žádnou analýzu rizik, dopadů a návrhů opatření na určitém "portfoliu typizovaných mikroregionů". To bych při návrhu tak závažné systémové změny financování regionálního školství považoval za nezbytnou podmínku před samotnou veřejnou diskusí či dokonce realizací. Tak to zavání změnou, která se upekla u "zeleného účetního stolu".

Shrnutí a doporučení

Nejprve si dovolím doporučení zúčastněným při dalších seminářích:

 • zajistěte, aby se semináře zúčastnili i zástupci zřizovatelů, zvláště pak jedná-li se o "trojkovou" obec;
 • poptávejte porovnání krajských normativů s novým modelem a to v rámci širšího portfolia než u základních škol;
 • ptejte se na modelové "kupecké" výpočty nějakého mikroregionu z vašeho kraje - pro zástupce MŠMT by to neměl být problém;
+ dle mého soudu jsme my v našem kraji zapomněli na jeden důležitý dotaz - modelové výpočty se vztahovaly na konkrétní rok. Stát by ale měl být schopen kvalifikovaně odhadnout a prezentovat očekávané finanční dopady dle demografického vývoje.

Mohu-li shrnout, pak danou akci hodnotím spíše pozitivně. Nicméně musím konstatovat, že dle mého názoru nebyla poskytnuta ucelená data, což poměrně nabouralo míru objektivity. Doufejme, že po navštívení všech krajů MŠMT poskytne ucelenější obrázek a hlavně, že u vybraných regionů začne intenzivně spolupracovat na studii, o které jsem se zmiňoval výše. Jestli jsem dobře pochopil jeden z výroků pana náměstka, tak danou změnu pravděpodobně nepůjde uplatnit již v roce 2013, jak bylo původně plánováno. Takže čas by byl.

1 komentář:

 1. William Hill Betting Locations | Mapyro
  Find William Hill septcasino sports betting locations septcasino in Maryland, 메이피로출장마사지 West Virginia, wooricasinos.info Indiana, Pennsylvania, https://febcasino.com/review/merit-casino/ South Dakota, West Virginia and more. BetRivers.com.

  OdpovědětVymazat