24. 5. 2012

MS v hokeji, krabice od vína bez vína a testování na základkách

V posledních dnech mě chtě nechtě zasáhly tři poměrně sledované události. Člověk by si řekl, co že mají společného? Dle mého názoru minimálně dva parametry - "online" a "důvěra".


Přímý přenos neboli "online"

Bezesporu největší zkušenosti s událostmi "online" má náš národ u sportovních akcí a hokej patří mezi špičku. Tady se již nepozastavujeme nad výdobytkem "být u toho" a dnes si jej užíváme zcela nezkresleně a plnými doušky - nemálo z nás díky Internetu i například na cestách.
Kauza Půjčky v obálkách či Sedm melounů v krabici od vína pak přináší fenomén "online" i do odvrácené strany naší politiky. I v tomto případě jsme díky mediím s nemalým přispěním Internetu  mohli býti "u toho".
Sledování vzdělávacích událostí "online" je bezesporu v plenkách. První záchvěvy rychlé zpětné vazby jsme zažili se státní maturitou. Nicméně v těchto dnech ve školství zažíváme skutečný "online velký třesk" - pilotní testování v 5. a 9. ročnících a s tím spojené bezprostřední reakce a zkušenosti přímo ze školského prostředí. Asi nejbouřlivější výměny názorů, reakcí a nápravných opatření můžeme sledovat na České škole. Ať už jste z řad kritiků nebo obhájců, předpokládám dáte za pravdu tvrzení, že tady Internet hraje neocenitelnou zpětovazebnou roli, kterou nelze nahradit žádným jiným médiem. Předpokládám, že i díky tomu pravděpodobně dochází k "online" zlepšování neblahého počátečního stavu. 

Důvěru snadno ztratíš a pak ji těžce získáváš zpět

O tuto moudrost se opírá jeden můj kamarád. S dovolením ji využiji i pro naše "neporovnatelné jevy".
Hokej oslovuje především náš "sportovní národ". A stejně jako u "online", tak i s důvěrou či nedůvěrou máme zde nejbohatší zkušenosti. Odhlédnu-li od odsouzeníhodných totalitních kauz, pak míra důvěry byla národem vyjadřována spontánně nezávisle na aktuální politicko-ekonomické situaci. Musíme také ale přiznat, že úspěch či neúspěch nemá vliv na naši životní úroveň a proto se poměrně snadno důvěra ztrácí (když se nedaří) a následně získává (když se sahá po medailích) ... a samozřejmě i opačně ;-).
Korupční kauzy s obálkami a krabicemi oslovují "občansky angažovaný národ". Přitom tyto případy ukazují, kam až klesá důvěryhodnost naší politické (re)prezentace a to nejen na nejvyšší úrovni, ale i na úrovni krajů či měst. Bohužel již těžce hledám motivaci k nalezení "něčeho", co mi navrátí pocit důvěry v politiku. Stále však dle mého soudu existují dva nástroje, které lze považovat za důvěryhodné - volby a občanská angažovanost. A naštěstí nemálo z nás si je vědoma toho,  že politika má znatelný vliv na naši politicko-ekonomickou situaci v nejbližších letech.
Evaluační testování vzdělávacích standardů dnes oslovuje "vzdělanostně-rodičovský národ". Údajně patří mezi ty nástroje, jež pozvednou naše vzdělávání (vzpomeňme na prohlašování o nutném měření v uzlových bodech). Očekával bych tedy, že je jeho přípravě věnována vysoce nadstandardní pozornost a celorepubliková generálka je neopakovatelnou příležitostí, jak zvýšit důvěru v tento "lék". Bohužel tuto příležitost kompetentní subjekty promarnili. Důvěryhodnost značně klesla a to přitom na relativně nejtriviálnějším pilíři = technologicko-procesním. Přitom je třeba si uvědomit, že jakákoliv ztráta důvěry ve vzdělávací systém má neblahé důsledky, které se však promítají do politicko-ekonomické situace národa nejdříve až za několik volebních období. Momentální stav budiž toho zářným příkladem.

(Ne)důvěryhodné shrnutí

O vzdělávání se v posledním roce v médiích hovoří jako nikdy dříve. Především v souvislosti s tím, jak naše vzdělanost klesá. Přitom tento jev je spojen s (ne)důvěrou - žáci prostě nevěří, že vzdělání má smysl.
Místo toho se nemálo dnešní generace naivně shlíží v celebritách, hodných "online obdivu" (například v podobě sportovního úspěchu). Nebo bohužel méně naivně se naučí pohybovat v korupčním a bezpáteřním prostředí, kde se důvěryhodnost a přímý přenos "nenosí". Někteří "uvědomělejší" pak zaměňují vzdělávání se ziskem nějakého glejtu (ať už je to maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský titul).  I to je důsledek ztráty důvěry.

Žádné komentáře:

Okomentovat