14. 2. 2014

Záškoláctví na vzestupu a pád v nedohlednu

Tvrdím, že jeden z nejzhoubnějších nádorů regionálního školství je záškoláctví. A také tvrdím, že se tento nádor rozbujel díky přivírání očí osob, kteří zajišťují veřejné služby.