19. 10. 2010

Šablony pro ICT jsou nejvýhodnější. Skutečně?

Nedávno jsem byl požádán o konzultaci nad konkrétním projektem školy v rámci EU peníze školám. Předesílám, že se jednalo o případ, kdy škola ještě nepodala žádost. Ihned v počátku jsme narazili na problém, že realizátoři nedokázali odhadnout, jaké šablony pro jejich záměr využít.

Šablony ICT mají přiděleny nejvíce peněz. Jsou tedy nejvýhodnější?
Vedení školy vcelku logicky vybídlo své učitele, aby se s projektem EU PES seznámili a aby navrhli využití jednotlivých šablon. Zpětná vazba pak odpovídala současnému pojetí EU PES - "chceme určité zdroje (převážně spojené s moderními technologiemi) a když už je nutné vytvořit výukové materiály, tak se o to pokusíme (nebo ještě lépe, využijeme ty zdřívějška)".
Ve snaze konkretizovat záměr byla položena otázka, jaké šablony k tomu využít. Odpověď zazněla ve stylu - "jasně že ICT, protože tady byl zástupce nějaké společnosti a ten poradil, že tyto šablony jsou nejlepší". Stačilo pak položit otázku - "Pro koho jsou nejlepší?"

Nejlepší = nalezení řešení v modelu "vítěz-vítěz"

Přemýšlel jsem nad touto svou zkušeností a zvažoval jsem, co je příčinou takového uvažování. Samozřejmě se nabízí odpověď, že především obchodní zájmy komerčních firem a jejich snaha prostřednictvím "nezávislých poradců" nabídnout to nejlepší. Jedná se však o nalezení řešení, které uspokojí obě strany (tedy model "vítěz-vítěz")? Bezesporu může (viz můj článek Radím, koučuji, (spolu)řídím v projektu EU peníze školám). Nicméně bychom neměli zavírat oči i před rizikem, že vítězem bude prodejce a poraženým bude škola (přesněji řečeno učitel). Nebo-li, že poskytnuté finační zdroje se nemalou měrou využijí opět na zdroje, tentokrát materiální. Jaksi se však zapomíná na cíle.
Proč budoucí realizátoři neuvažují v režimu "vítěz-vítěz"? 
Odpověď na tento jev je schován právě ve výše popsané reakci učitelů - "chceme ICT a potřebujeme někoho kdo by udělal výukové materiály". Přitom správně by reakce měla znít "Chceme vytvořit výukové materiály a tudíž potřebujeme nějaké ICT". Jednoznačná záměna cíle a zdroje vede k tomu, že šablona ICT se jeví pro tento případ nejvhodnější.
Abyste se vyhnuli tumotu riziku, dovolte mi radu: Nezaměňujme "co chceme" a "co potřebujeme".

Kdy je šablona ICT nejlepší?

Pro zjednušení zůstaneme v pilíři "inovace" - tedy tvorby vzdělávacím materiálů. Zároveň si dovolím daný problém přiblížit dvou na příkladech.

  1. Výukové materiály pro matematiku.Škola by chtěla vytvořit ucelenou sadu pracovních listů a metodických materiálů pro matematiku na 1.stupni. To rozhodně nezvládne jeden člověk, to bude minimálně na spolupráci (ne-li přímo týmovou práci).
    Případ, kdy je šablona ICT výhodnou (136 tisíc Kč)Pro splnění takového cíle pravděpodobně budete potřebovat výpočetní techniku, kterou daní učitelé nemají na škole k dispozici (notebook pro tvorbu či interaktivní tabuli pro ověření). Je logické, že tyto zdroje jsou nezbytné a použití dané šablony má své opodstatnění. V takovém případě je autor dostatečně motivován a může pracovat vcelku individuálně.
    Případ, kdy je vhodnější použít šablonu pro "matematiku" (52 tisíc Kč)Předpokládejme, že vaším úkolem není pouze "tvorba" výukových materiálů, ale při tak rozsáhlém cíli potřebujete motivovat skupinu autorů, aby začala pracovat týmově. Zároveň škola již disponuje výpočetní technikou a autoři navíc mohou využívat ICT i doma. Zde je tedy potřeba zajištění zdrojů v oblasti ICT nulová. Díky tomu si však můžete dovolit podpořit větší počet učitelů, mimo jiné i proto, že danou šablonu můžete využít dvakrát (a ještě něco zbude). Navíc vzniká prostor pro odměňování vedoucího této části projektu za řízení.
  2. Výukové materiály pro práci s InternetemDovolím si uvést i případ, kdy zdánlivě jednoznačné nasměrování k využití ICT šablony nemusí být tím "nejlepším" přístupem. Vaše škola si vytýčila za cíl, že připraví sadu materiálů a úkolů, které budou řešit způsob vyhledávání na Internetu a to včetně problematiky bezpečného chování na Internetu.
    Případ, kdy je možné využít jinou šablonuDovednost pracovat s informacemi na Internetu může být vyhodnocena jako čtenářská a informační gramotnost (54 tisíc Kč). Jedná-li se navíc o práci s informacemi s porozuměním (bezpečný internet), pak by to dokonce měla být nejvhodnější šablona. Díky tomu "ušetříte" více jak 80 tisíc korun, které mohou posloužit pro motivaci více učitelů k zapojení do této aktivity.
    Případ využití ICT šablonyPokud potřebujete renovovat počítačovou učebnu, pak je třeba vhodně motivovat učitele k tomu, aby nejenže vytvářeli výukové materiály, ale ověřovali je právě v počítačové učebně. Pak stačí nalézt ještě další oblasti, které považuje škola v ICT za perspektivní (e-learning, sociální sítě a pod.) a aplikovat na každou z nich šablonu ICT. Díky tomu se finanční zdroje nakumulují a je možné uvažovat o renovaci celé učebny.

Závěr? Šablony ICT mají výrazně vyšší "finanční normativ". Zda je to dobře nebo špatně, to zaleží na konkrétních podmínkách. V každém případě i zde platí "něco za něco".

Žádné komentáře:

Okomentovat