10. 6. 2010

Alespoň základní informovanost učitelů v EU PES je nezbytností

Projekt EU PES nabírá na obrátkách. Otázkou však je, zda jsou všechny skupiny budoucích realizátorů dostatečně informovány. Více či méně účelově jsem se pokoušel toto zjistit u "řadových" učitelů při neformálních rozhovorech z poslední doby, měl-li jsem k tomu příležitost. Informovanost byla převážně poměrně nízká a proto se pokusím co nejstručněji popsat základní parametry.
Nejprve bych doporučil pozornosti velmi zdařilé pomůcce, která vznikla pod hlavičkou webu ITveSkole.cz - jedná se o časovou osu projektu EU peníze školám.

I přes nespornou kvalitu však běžný učitel poptává, aby vše bylo řečeno jednoduše a pokud možno, aby se to vešlo na jednu A4. Bezesporu nadlidský úkol (zvláště u "evropských peněz"), přesto se o to pokusím. Zároveň prosím čtenáře o shovívavost, můj výstup je zatížen nemalou mírou zjednodušení.

Základní charakteristika

Projekt EU PES je přímo řízen MŠMT, přičemž je financován z ESF, konkrétně operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost". Tento projekt je často pojmenován jako "Šablony", ty jsou totiž základním nástrojem pro školu při určování mantinelů zapojení učitelů a dalších zúčastněných subjektů.

Nyní se pokusím zjednodušeně popsat proces. Každá mimopražská základka má automaticky právo požádat MŠMT o finance v rozsahu 300 tis. na školu + 4,3 tis. na každého svého žáka. Přitom finanční prostředky lze využít prakticky na jakékoliv "neinvestiční" výdaje - ty v zásadě mohou být trojí:
 1. zboží (ICT, učebnice, učební pomůcky apod.)
 2. služby (školení, počítačové programy, poradenství apod.) 
 3. mzdy (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, pracovní smlouvy s novým zaměstnancem apod.)
Primárním úkolem školy je připravit žádost. Ta má charakter projektového záměru, který si škola musí nejprve sestavit. A zde přichází na řadu tzv. šablony - jedná se totiž o sadu ministerstvem připravených "návodů", které především definují kdo je cílovou skupinou, jaké práce a činnosti jsou přijatelné a především co má být výsledkem (neboli očekávané výstupy). Zjednoduším-li to, pak tyto výsledky mohou být taktéž v zásadě trojí:
 • individualizace = nadstandardně odučená hodina (rozpůlená hodina, dva učitelé v jedné hodině apod.)
 • inovace = vytvořené vzdělávací materiály (podklady pro výuku, podklady pro projekty, modely hodnocení apod.)
 • DVPP = osvědčení ze vzdělávání učitelů (seminář, kurz, pracovní dílna, e-learning, stáž v zahraničí apod.)
 • + zvláštní případy pro zapojení asistenta pedagoga, školního psychologa apod. 
Přitom každá šablona má dva klíčové parametry:
 • tzv. jednotková cena - pro orientaci, od jednotek tisíců Kč (DVPP) po částku přes 100 tisíc Kč (individualizace a inovace u ICT).
 • tzv. jednotkový výstup - u individualizace většinou 72 vyučovacích hodin, u inovace většinou 2 sady po 36 vzdělávacích materiálech, u DVPP většinou 2 osvědčení
Při sestavování projektového záměru může škola využít libovolný počet šablon či dokonce využít jednu šablonu několikanásobně, a to až do výše "přidělených financí". Jakmile škola podá projektový záměr a bude-li jí schválen, pak obdrží nadpoloviční většinu přidělených prostředků a "vše je spuštěno".

Kdy se může podat projektový záměr školy?

MŠMT jako řídící orgán zveřejnil 19.května tzv. Výzvu. To znamená, že škola může již "žádat o peníze", pokud splní definovaná pravidla, sepsaná především v tzv.Příručce žadatele. Jelikož se však jedná o tzv. výzvu průběžnou, škola může svůj projektový záměr podat kdykoliv do 20.12.2012.

2 komentáře:

 1. V poslední větě je chyba: škola může svůj projektový záměr podat kdykoliv do 20.12.2010. Správně má být uvedeno 2012, ne ???

  OdpovědětVymazat
 2. Děkuji za upozornění - jistěže, že správné datum je 20.12.2012.
  Díky moc.

  OdpovědětVymazat