24. 6. 2010

EU PES - výběrové řízení - ICT - e-Tržiště

V posledních dnech se na mne začínají obracet školy z mého okolí ohledně "přátelské" rady v rámci projektu EU peníze školám. Povětšinou si vystačíme přes chat, ale v těchto dnech se mi mírně uvolnily ruce a proto jsem s povděkem přijal možnost "osahat" si terén.
Při debatách "na místě" jsme narazili na výběrová řízení, což může být zvláště pro malotřídky docela oříšek. Jakmile jsem si prostudoval danou problematiku, zarazila mě "nejasnost" v oblasti využití či nevyužití e-tržišť. A tato nejasnost by mohla mít velmi nepříjemné dopady pro všechny školy.

Zdroje

Nejprve důležité odkazy a dokumenty, které mají na danou problematiku vliv:

Výběrová řízení na dodávku ICT přes e-Tržiště?

Nejprve se odkáži na článek kolegy Wagnera na České škole (http://www.ceskaskola.cz/2010/04/eu-penize-skolam-musi-se-provadet.html). Stejně jako on jsem donedávna vycházel z Příručky pro OP VK a při prvním studiu Přiručky pro žadatele a příjemce "EU PES" jsem pouze zaregistroval, že do ní došlo víceméně k nakopírování některých částí.
Problém nastal v momentě, kdy jsem si danou problematiku začal studovat důsledněji a v této souvislosti jsem na str.20 zaregistroval seznam odrážek pod názvem "Výjimky v postupech při výběru dodavatele" - konkrétně odrážku třetí, která začíná "Zadavatel, který ...". V Příručce pro příjemce OP VK se problematika e-Tržiště taktéž řeší (str.100), ale to má svou logiku, protože do OP VK se přihlašují i přímo řízené organizace MŠMT (například "mé momentálně aktuální" státní maturity ;-) ).
Je ovšem otázkou, proč v Přiručce pro žadatele a příjemce "EU PES" se tato výjimka uvádí (a ještě jeden malý detail - doufám, že nedopatření při Ctrl+C a Ctrl+V - v "OP VK" je u pojmu "e-Tržiště" poznámka 65, která v "EU PES" chybí).

Klíčová otázka tedy zní: Bude muset škola, která hodlá pořídit ICT prostřednictvím výběrového řízení, zveřejnit tuto svou zakázku na e-Tržišti?

Dopady chybného posouzení

Doufám, že základní školy nepatří mezi subjekty, na které se vztahuje příslušné usnesení vlády. V takovém případě pouze nerozumím tomu, proč by problematika e-Tržiště byla zmiňována v Přiručce pro žadatele a příjemce "EU-PES". Možná mohou nastat některé skutečné "výjimky z výjimky" - ono je ale totiž důležité, co si pod pojmem "výjimka" máme představit.

Přesto si dovolím upozornit na riziko, že upozornění na e-Tržiště určuje záměr, že každá škola bude muset postupovat dle příslušného metodického pokynu pro elektronická tržiště v momentě, kdy bude pořizovat ICT. Toho si dozajista drtivá většina škol není vědoma, o praktických zkušenostech ani nemluvě.
Takže by se nezřídka stávalo, že tuto podmínku nesplní a to by dozajista bylo napadnutelným porušením podmínek realizace projektu. To by následně mohlo v tom lepším případě vést ke zrušení výběrového řízení a povinnosti vypsat nové (samozřejmě za podmínek, které definuje zákon o veřejných zakázkách).

Znovu říkám, že pevně doufám, že se zde nejedná o povinnost škol. Zároveň nevidím problém v tom, proč by školy e-Tržiště nemohly využívat na základě vlastního rozhodnutí - to mohu jen doporučit.

V každém případě však management projektu musí počítat s výběrovými řízeními a jsem přesvědčen, že tato dozajista budou předmětem zvýšené pozornosti. Velmi tedy doporučuji si dané zákony a ustanovení prostudovat a vyvinout maximální úsilí se jimi řídit.

Žádné komentáře:

Okomentovat