6. 1. 2014

Podepsal jsem "informační" memorandum


Začal rok 2014 a díky kolegovi Bořivoji Brdičkovi jsem jej nemohl začít lépe než podpisem memoranda Informační gramotnost pro žáky. Pokud vám není problematika našeho školství lhostejná, pak musíte spojit své úvahy s digitálním vzděláváním. A tady pokulháváme již několik let... o tom to memorandum je!

Proč jsem memorandum podepsal?

Snad stačí připomenout vyjádření některých mých pohledů na danou problematiku z posledních tří let:

Rozvoj digitální gramotnosti je nemožný bez stability digitálního prostředí

Selsky a srozumitelně řečeno, každá průměrná úplná základní škola má přibližně 500 uživatelů a ani jednoho správce. A ještě horší stav je na úrovni malotřídních škol a mateřských škol. To si nedovolí žádná jiná složka společnosti bez ohledu na to, zda jde o komerční subjekt či státní organizaci.

Přitom nestabilní digitální prostředí ve školách je jednou z příčin zhoršující se gramotnosti žáků a nedostatečně rostoucího profesního růstu učitelů. Na základkách začínají mít žáci problém se základním ovládáním počítače, neboť jejich gramotnost se zužuje na herně-sociálně-zábavní svět. Přidejme navíc fakt, že učitel nemá být analytik softwarovo-hardwarovo-netwarových příčin nestability počítače - zvláště v případech, kdy má řídit a vést 20-30 lidí (ano, mluvím o normální výuce žáků)!
Pokud se navíc nemůžete spolehnout na samotnou techniku, může se stát vzdělávání v počítačově-interaktivních prostorách spíše sázkou do loterie.

Přitom si pamatuji, že školství zažilo období relativně stabilních počítačových systémů. To je spojeno především v civilní službou. V té době nemálo mladíků nacházelo uplatnění právě ve školách a přitom rozvíjelo své digitální kompetence při údržbě "školních počítačů". A také nemálo z nich se učili jednat s lidmi, pomáhat si a nést spoluzodpovědnost.
Současnost se také vyznačuje tím, že existuje určitá skupina mladých lidí, kteří se nemají po ukončení školy kde uchytit. Takže nám končí na pracovních úřadech a bez praxe. Nedalo by se to nějak využít?