26. 10. 2009

Nové soubory ke stažení pro školský management

Právě jsem na svém profesním webu dokončil první verzi stránky pod názvem Školský management, která nabízí vybrané soubory ke stažení, které by mohly být k užitku pro vedení škol (ukázky směrnic, nástrojů pro evidenci práce apod.).
Tato stránka obsahuje 5 kategorií.

Evidence práce

Nabízené soubory ke stažení jsem využíval s příchodem nového zákoníku práce, přičemž jsme ve škole zavedli pružnou pracovní dobu s povinností evidovat práci nad rámec základní pracovní doby (tj. doby, kdy pracovník pobývá ve škole). Základem celého modelu byl Výkaz o práci (tabulka v Excelu) a na ní navazující Statistika.

Inventarizace

Evidence majetku školy je jedna z činností, která nepatří mezi ty populární a navíc je často vsazována do předvánočního období. K dispozici dávám manuály pro provádění závěrečných inventur (konec roku) i těch dílčích (většinou o prázdninách). Přitom tyto manuály vycházejí z příslušné směrnice.
Nutno poznamenat, že vše je založeno na elektronické evidenci majetku, která umožňovala tisk většiny požadovaných podkladů.

Spisovna

S příchodem povinnosti vést archiv škly v souladu s novými zákonými normami jsme ve spolupráci s odbornou firmou vypracovali příslušné dokumenty - především pak spisový, skartační a archivní plán.

Školská rada

V rámci prvního volebního období školské rady, definované školským zákonem, jsem byl požádán, abych se zhostil role předsedy. Jsem tvrdým zastáncem toho, že takové orgány musí jednat dle pevně daných pravidel. K dispozici tedy dávám vybrané dokumenty, které byly základem pro funkční chod tohoto orgánu - především pak jednacího řádu.

Řízení

Do této kategorie přidávám různé dokumenty z doby mého působení ve vedení školy. Asi za nejdůležitější považuji směrnici pro zajištění bezpečnosti ochrany a zdraví žáků, řešící nejen pracovní úrazy, ale i dozory a pravidla pro různé školní akce.

Žádné komentáře:

Okomentovat