16. 10. 2009

ICT na škole – 1.díl: Za jaký konec to vzít?

Na začátku školního roku 2005 jsem zveřejnil na webu centra ADMIN a na České škole sérii článků o informačních technologiích ve školství. K mé lítosti je daná problematika stále neřešená ...


Realizace koncepce SIPVZ je v plném proudu, přesto se stále zapomíná na jeden podstatný předpoklad konečného úspěchu celého projektu – lidi na školách, kteří mají ICT na starosti.
Nejprve vplujme do historie
Píše se rok 2000 a zasvěcení mohou studovat první dokumenty, týkající se koncepce SIPVZ. V nich se objevuje pojem ICT koordinátor. Následně se rozjíždí projekt Internet do škol a v něm se počítá s ICT správcem, ICT manažerem, ICT pedagogem a v závěrečné fázi i s ICT garantem. Se změnami na MŠMT po volbách v roce 2002 se objevuje další funkce, tentokrát pojmenovaná ICT metodik. Čert aby se v těch ICT funkcích vyznal ...
Jaká je realita?
Nutno přiznat, že velmi rozdílná. Každá škola se snaží využívat takový potenciál, který má momentálně k dispozici. A přívlastek „momentálně“ je rozhodně na místě, protože fluktuace "školních informatiků" je dozajista nadprůměrná. Důvodem odchodu těchto lidí bývá i fakt, že jejich role není nijak pevně definována – snížení úvazku, vyplývající z funkce ICT metodika, většinou nepokrývá odbornou i časovou náročnost činností, které "školní informatik" provádí.
Náš pilotní pokus o nalezení řešení ICT na škole
Nejdříve si dovolím připomenout některé aktivity projektu ADMIN. Na konci roku 2004 jsme vytvořili vzorový ICT plán a dali k dispozici školní veřejnosti (viz článek Vzorový ICT plán z dílny projektu ADMIN). V tomto roce realizujeme projekt Školní web, který mají školy taktéž volně přístupný (viz článek ADMIN má zájem o spolupráci s dalšími školami). Nyní školnímu managementu nabízíme k posouzení a případné diskusi model, jak co nejkomplexněji řešit problematiku ICT ve škole.
Vycházíme přitom ze zkušeností, které jsem nabyl v dřívějších letech na různých školách a v loňském a tomto školním roce se je snažíme uplatňovat na Základní škole Hustopeče nad Bečvou. Přitom jsme se pokusili námi nabízené dokumenty upravit tak, aby byly po určité modifikaci použitelné na jakémkoliv typu především základní školy.
Co je základem našeho řešení?
Nutno podotknout, že pojem "ICT ve škole" nám pro potřeby našeho řešení nevyhovuje. Proto jsme si jej nahradili obecnějším pojmem "Informační systém školy" (dále jen ISŠ).
Celou problematiku jsme založili na dvou typech dokumentů:

  1. Pracovní náplně pracovníků, starající se o ISŠ.  2. Školní závazné dokumenty, vztahující se k ISŠ.Veškeré dokumenty (jak je naším zvykem), máte zde k dispozici. V příštích dvou dílech stručně popíšeme jejich obsah.

Žádné komentáře:

Okomentovat