20. 11. 2011

Hodnocení kompetencí po hranicku

Včera jsem komentoval jeden článek o stavu hranické komunální politiky. Dnes mi přistála v mailu další "perla" v podobě zveřejnění přepisu části diskuse před volbou místostarostky, kterou zveřejnily Hranické listy.
Tentokrát si vybírám reakci paní starostky na dotaz Vladimíra Juračky (našeho kandidáta na místostarostu) "Proč si nedovede starostka představit s ním spolupráci?".

Odpověď paní starostky

Cituji:
Já jsem otázku dostala, já Vám na ni odpovím, pane doktore. Protože jsem vlastně na ni dneska už jednou odpovídala. Ona zněla, proč ne opoziční politik do rady. Já nezpochybňuji veškeré zkušenosti, které máte, za ty roky co pracujete nebo co jste byl na radnici přímo a jste v zastupitelstvu jste jich získal neurekom. Ale na rovinu, já prostě vím, že na té radnici má pracovat tým a já prostě, když si můžu vybrat, tak věřím tomu, že se mi lépe bude spolupracovat s paní Tvrdoňovou. Právě proto, nebo možná, že jsem viděla tu její píli, tu pracovitost, občas i neústupnost v některých věcech a to je to, co prostě já si na ní cením. Že ona si v některých těchdle věcech jde opravdu za svým a vím, že to zvládne.

Co vlastně bylo řečeno?

Na úvod bych chtěl poznamenat, že za dané situace chápu, že bezprostřední reakce nemůže být vypilovaná a při možnosti dostatečné přípravy by odpověď měla větší vypovídající hodnotu. Navíc předpokládám, že paní starostka musela reagovat v kontextu události a vážit slova tak, aby odpovídala v duchu představ starých i nových koaličních partnerů.
Pochopil bych tedy reakci, že na danou odpověď je připravena odpovědět mezi čtyřma očima. Nicméně ve snaze dáti najevo, že se takovým otázkám nevyhýbá, se pokusila reagovat...

... a ve skutečnosti se odpovědi vyhnula

Začnu větou, kdy odpověď na otázku je posunuta do jiné otázky (jeden z řečnických triků) -Proč ne opoziční politik do rady. Budiž... zajímavé však je, že po posledním jednání zastupitelstva se dříve opoziční komunální politik Karel Hübl stal radním.
Takže ve skutečnosti nejde o to, že by se paní starostka opírala o nějaký hodnotový žebříček. Jde ryze o rovinu osobní, Vladimír Juračka prostě ne! Říci to veřejně však vyžaduje určitou míru odvahy.

Další část vyjádření zní Já nezpochybňuji veškeré zkušenosti, které máte, za ty roky co pracujete nebo co jste byl na radnici přímo a jste v zastupitelstvu jste jich získal neurekom. Tato věta fakticky jen potvrzuje, že Vladimírem položená otázka je zcela na místě. I starostka vnímá jeho profesní kompetence vysoce ("neurekom"), takže  racionální stránka není překážkou (ba právě naopak). Z toho logicky plyne, že problém je iracionální - tedy v rovině emotivní.
Po této větě tedy stačilo pokračovat v duchu, proč převážily iracionální důvody nad důvody racionálními.

Místo toho paní starostka sáhne po dalším řečnickém triku - odběhne od tématu. Ale na rovinu, já prostě vím, že na té radnici má pracovat tým. Bohužel však toto odběhnutí zároveň bezděky ukazuje na jednu z výrazných slabin současného vedení města - týmová práce. Události kolem odvolání Mirka Wildnera a následná volba místostarostky bez plné "týmové" podpory (12 hlasů ze 14 koaličních) ukazuje, že tým je přáním, nikoliv realitou.

Po odběhnutí od tématu pak paní starostka (pravděpodobně bezděky) využila dalších řečnických triků (podsouvání a prezentování následku jako zdůvodnění). ... se mi lépe bude spolupracovat s paní Tvrdoňovou. Právě proto, nebo možná, že jsem viděla tu její píli, tu pracovitost, občas i neústupnost v některých věcech a to je to, co prostě já si na ní cením. Že ona si v některých těchdle věcech jde opravdu za svým a vím, že to zvládne.
Stačí se však vrátit k původně položené otázce a pak toto souvětí ve skutečnosti znamená, že Vladimír je o poznání méně pilný, méně pracovitý, méně neústupný, jde méně za svým a hůře to zvládne. Proto je méně cenný.

Suma sumárum

Paní starostka svým vyjádřením pouze potvrdila známou věc, že s Vladimírem Juračkou  formální i neformální členové vedení města nechtějí spolupracovat z iracionálních příčin. Starostka jako lídr týmu (do kterého se sama pasovala) však propásla příležitost jejich přístup vysvětlit.
Ještě není pozdě - máme tady místní tisk a stačí jeden rozhovor. 

Žádné komentáře:

Okomentovat