6. 10. 2011

EU PES, metodika a pozdě bycha honit

Tak nám MŠMT pomáhá s lepším zvládnutím tvorby DUMů (promiňte... VM). Na webu MŠMT máte k dispozici metodiku pro jejich tvorbu (viz http://www.msmt.cz/file/17860).
Jedná se skutečně o pomoc nebo další z úderů, který sráží projekt EU PES k zemi?

Cíle versus zdroje

Se zdánlivou dávkou naivity jsem se pokoušel na svém blogu nabídnout školám svůj pohled, jak zmírnit rizika, které by byly spojeny se záměnou zdrojů a cílů (například Jak napsat projektový záměr snadno a rychle?). Poslední články k projektu EU PES jsem pak spojil s varováním využívající srovnání s INDOŠEM (viz Je EU PES druhým INDOŠEM?).
Uběhlo pár měsíců a EU PES nenávratně nabral směr, který mne zklamal, nicméně nepřekvapil. Zdroje vysoce předčily cíle. Tato "nelogika" je bohužel logická:

  • předpokládané zdroje byly na dosah, konkrétní, měřitelné a navíc po stránce obchodní zdařile nabízené;
  • požadované cíle byly vágně formulované, kvalitativní ukazatele nekonkrétní a hmatatelnost prakticky nulová + o "prodání myšlenky" se vůbec nedá hovořit.
Závěr: Drtivá většina škol fakticky nerealizuje žádný projekt. Spoléhá se totiž na to, že "to nějak dopadne".

Metodika MŠMT jako produkt zpětné vazby

Považuji za velmi pravděpodobné, že zveřejněný materiál je spíše sumářem zkušeností, které jsou spojeny s kontrolními mechanismy. Problémem však je, že kontrola výstupů by se měla opírat o ukazatele jakosti, které měly být jasně definované v samotném počátku. Tyto ukazatele jakosti (tj. především kvalitativní parametry) však nebyly jasně deklarovány na úrovni "top managementu" EU PES, takže nelze očekávat odlišný přístup na úrovni managementu škol. Navíc jsem přesvědčen, že tento stav v době nastartování projektu vyhovoval všem klíčovým zájmovým skupinám - dodavatelům, školám a bohužel i samotnému MŠMT (ve stylu když rozdávat dárky, tak pro všechny ... a stejně).
Závěr: Zveřejněný materiál dle mého soudu není metodikou, ale souborem dodatečných pokynů, který bude "top management" EU PES uplatňovat při následném kontrolování.

"Právo a moc" se nerovná "pravomoc"

Mám obavy, že právě zveřejněné parametry poptávaných výstupů dávají prostor pro nasazení síly. Tedy že vyšší článek řízení bude uplatňovat svou moc, ohánějíce se přitom právem (tj., že je "to jasně napsáno v metodice").
Je otázkou, jak na tyto nově nastavené podmínky budou reagovat školy. Doufám, že ředitelé škol zůstanou v rovině "pravomocné" a budou tedy respektovat i "pravomoci realizátorů výstupů - tj.učitelů". Podle mého soudu to však nebudou mít vůbec jednoduché. Pokud již pořídili materiální zdroje v maximálním možném rozsahu, zúžili si manévrovací prostor pro přehodnocení potřebných financí na odměny (o analýzu rizik se pravděpodobně většina "školních projektů" nemůže opírat). Takže asi vznikne poptávka, aby učitelé fakticky odvedli více práce za méně peněz ... a to navíc s nemalým rizikem, že jim některé výstupy budou vráceny k přepracování (což ještě více sníží poměr cena/výkon).
Závěr: Existuje riziko, že učitelé odmítnou realizovat výstupy v nově deklarované kvalitě. A pokud ano, je otázkou, kdo a za jakých podmínek bude zabezpečovat jejich případnou úpravu v případech, kdy první verze nebudou akceptovány.

Jak z toho ven?

Nevím :-(.

Žádné komentáře:

Okomentovat