21. 5. 2010

EU peníze školám spuštěny

... není na co čekat, ale nedivočme

Tak končí veškerá nejistota a pochybnosti, ale možná i podvědomá touha oddalovat některá rozhodnutí. MŠMT zveřejnilo výzvu a další zásadní dokumenty k projektu EU peníze školám. Takže základky se mohou pustit do práce a dostat na ni (nebo za ni) nemalé peníze.

A co teď?

S mírnou dávkou sebevědomí bych nejprve připomenul moje dva články - Radím, koučuji, (spolu)řídím v projektu EU peníze školámJak napsat projektový záměr snadno a rychle. Možná u nich stojí i za to poukázat na datum jejich sepsání, protože některé skutečnosti pozbyly aktuálnosti a jiné se naopak mohly potvrdit.
V každém případě považuji za zásadní připomenout jeden fakt - výzva je průběžná a škola může poslat projektový záměr v kterýkoliv den, nejpozději do 20.prosince roku 2012. Ano - nemusíte spěchat, protože o peníze můžete požádat i za více jak dva roky a dostanete stále stejnou výši a za nezměněných podmínek!

Proč tedy nespěchat?

Těch důvodů může být hodně. Uvedu tedy jen příklady:
 • Rozjezd takové akce bývá spojen s "odlaďováním chyb", tak proč býti pokusným králíkem.
 • Proč si nepočkat na první zkušenosti a příklady dobré praxe.
 • Dodavatelé sice stojí o to, aby získali co největší "koláč", ale i oni dozajista budou reagovat na zpětnou vazbu od svých prodejců.
 • U projektového řízení (a nejen u něj) se vyplatí kvalitní příprava - a to chce čas.

Proč ale neotálet?

I zde můžeme na stůl položit hodně argumentů, takže jen příklady:
 • Při rozjezdu se sice dělají chyby, ale také bývá vůči nim větší benevolence.
 • Za poskytnutí příkladů dobré praxe určitě lze získat další benefity.
 • Dobrý dodavatel poskytne prvním zákazníkům dozajista zajímavé výhody.
 • Jsem-li připraven, každé zdržování je jen ku škodě.
Závěr:
Věříte-li si, pak co nejdříve začněte pracovat tak, abyste mohli projekt začít realizovat k 1.9.2010. 
Ostatní z vás nebojte si říci Mám na to čas - určitě najdete jiný vhodný termín pro začátek (1.1.2011, 30.6.2011, 1.9.2011 ...)
Za klíčové považuji býti dobře "projektově" připraven.

Věříme si a začneme 1.9.2010

Doufám, že se shodneme na tom, že řízení projektů má svá pravidla - viz heslo ve Wikipedii. U těch  krátkodobých a jednoduchých se řídíme určitými vlastními pravidly nebo ještě lépe společnými pravidly ve škole.
Velmi doporučuji si odpovědět na otázku, zda vám tato pravidla postačí a pokud ano, rozhodně je "hoďte na papír" (budou se vám hodit).
Pokud jste si tedy stanovili termín 1.9.2010, pak máte před sebou první milník. A při vědomí, že přichází "stresující období" zakončení školního roku a hned na to "relaxační období" letních prázdnin, pak toho času rozhodně nemáte nazbyt. Máte totiž před sebou dosti důležité úkoly:
 1. Shromáždit chybějící důležité údaje (předpokládejme, že většinu z nich již máte k dispozici)
 2. Sestavit projektový záměr školy, což mimo jiné znamená:
  • posbírat zajímavé projektové náměty (brainstorming může být postačující)
  • vybrat si vhodné náměty (a to se bez určení kritérií asi neobejde)
  • sloučit vybrané náměty do jednoho projektového záměru (bylo by k užitku, kdyby s tímto bylo spojeno vypracování projektového plánu)
  • "přeložit" projektový záměr do požadovaného "evropského jazyka" (a vložit to do BENEFITu)
 3. Zajistit lidi a to minimálně pro tři období:
  • přípravný tým (ten, který bude intenzivně pracovat do 1.9.2010)
  • projektový tým (ten, který bude budoucí projekt "řídit, administrovat a udržovat po jeho skončení" - tedy management projektu)
  • realizační tým (ten, který bude zajišťovat očekávané výstupy)
 4. Předjednat podmínky pro pořízení potřebných zdrojů a to pro tři oblasti:
  • produkty (například počítače, učebnice apod.)
  • služby (například školení, aktualizace webu školy apod.)
  • lidi (ať už ze školy nebo i mimo ni - například nezávislé poradenství ;-) )
Takže ono to fakt není zrovna málo. Samozřejmě se někde "dá ušetřit" - například námět může být jen jeden, v týmech se mohou objevovat stejné osoby, služba a produkt může být od stejného dodavatele. Nicméně v projektovém řízení zas tak neplatí pravidlo "kdo šetří má za tři". Nebo-li "šetřit na přípravě" zvyšuje riziko "zbrečet nad výsledkem".

To jsou jen slova ...

Souhlasím s tím, že teď je čas na praktickou pomoc. Chtěl bych se znovu odkázat na zajímavou superpomůcku pro ředitele od Centra vzdělanosti Libereckého kraje.
Taktéž si jsem vědom toho, že jsem hovořil o aktivitě uvnitř Jednoty školských informatiků. Doufám, že kolegové z vedení JSI budou tolerantní, když poskytnu čtenářům odkaz na rozpracovanou verzi tzv. Monitoru EU PES (xls nebo ods) a její příručky.
Pokud navíc patříte mezi ty, kteří "si věří už od 1.9.2010", ozvěte se prostřednictvím mého e-mailu david (zavinac) hawiger.cz. Máte-li zájem se aktivně spolupodílet na práci u dalších pomůcek typu Monitor EU PES, popřípadě chcete-li spolupracovat na příkladech dobré praxe, pak JSI takové aktivity podporuje (viz Náměty pro projektové záměry EU PES).

  Žádné komentáře:

  Okomentovat