18. 12. 2009

PostNuke - Práva v praxi : Další moduly

Než přejdeme k právům pro bloky, stručně si popíšeme práva k některým dalším modulům.
V rámci tohoto článku budeme pracovat s modelovou skupinou Manažeři.

Fotogalerie

Předpokládejme, že pro správu fotogalerií využíváte modul Photoshare. V takovém případě je využívána pouze jedna komponenta 'photoshare::' => '::'. V něm pak máte album Neveřejný. Poznámka: Individuální přístup do jednotlivých albumů si tento modul řeší svým vlastním řešením, konkrétně si otevřete určité album z nabídky si zvolíte odkaz Publikovat album. Pomocí nabízeného formuláře pak můžete blíže specifikovat příslušná oprávnění (prohlížení či případná úprava obsahu).

Práva

U práv doporučuji použít pouze Smazat pro takovou skupinu, která může spravovat fotogalerii. V takovém případě postačí nastavit právo:

Skupina
Komponenta
Instance
Oprávnění
Manažeři
photoshare::
::
Smazat

Poznámka: Individuální přístupy k albumům a fotkám uvnitř budete řešit na základě výše uvedeného návodu (viz poznámka pod prvním odstavcem)

Diskusní fórum

Diskusní fórum je zajišťováno modulem pnForum, přičemž pro běžné nastavování práv postačí využití komponenty 'pnForum::' => 'CategoryID:ForumID:'. V rámci instancí jsou pak využívána pouze ID, nikoliv názvy příslušných objektů. Právě u tohoto modulu jsem si uvědomil výhodnost využití ID.

Práva

U práv se využívá Nic, Prohlížet, Číst, Komentovat, Moderovat a Administrace. Předpokládejme že, máme kategorii Projekty s ID=3 a v něm fóra Školní s ID=1 a Volný čas s ID=3.  Řekněme, že Manažeři mohou tuto moderovat, registrovaní uživatelé mohou přidávat příspěvky a neregistrovaní mohou jen číst:

Skupina
Komponenta
Instance
Oprávnění
Manažeři
pnForum::
3:(1|3):
Moderovat
Všichni uživatelé
pnForum::
3:(1|3):
Komentovat
Neregistrovaní
pnForum::
3:(1|3):
Číst

 Ankety

Ankety řeší modul Polls a zde bych chtěl ještě upozornit na blok Ankety, uložený v includes/blocks/poll.php. Zde je využívaná komponenta 'Polls::' => 'Poll title::Poll ID'.

Práva

Předpokládejme, že máme anketu pod názvem Počet testů v jeden den s ID=4. V rámci této ankety mohou hlasovat a přidávat komentáře jen uživatelé, patřící do skupiny Žáci. Ostatní uživatelé, včetně neregistrovaných mohou vidět pouze výsledky.

Skupina
Komponenta
Instance
Oprávnění
Žáci
Polls::
::4
Komentovat
Všichni uživatelé
Polls::
::4
Číst
Neregistrovaní
Polls::
::4
Číst

Často kladené otázky

V rámci modulu FAQ se využívá komponenta 'FAQ::' => 'Category name::Category ID''. Z instance je zřejmé, že omezení lze vztáhnout pouze na kategorie, nikoliv na položené otázky. Přitom se sledují pouze tři práva - Nic, Číst a Komentovat (neberu-li v potaz administraci...). Příklady jsou, domnívám se, zbytečné.

Recenze

Podobně jako s FAQ se pracuje s právy modulu Reviews, která využívá komponentu 'Reviews::' => 'Review name::Review ID'. Nicméně v tomto případě se sledují všachna práva, kromě Prohlížet.

RSS kanály


V nedávné době jsme objevili zajímavý modul pro správu RSS kanálů, který nese název tRSSNews. V něm se využívá komponenta 'tRSSNews::' => 'Feed Name::Feed ID'. Z popisu instance vyplývá, že v tomto případě se práva nastavují pro příslušný kanál, nikoliv pro kategorie, do kterých se příslušné kanály ukládají.

Co se týče síly práv, využívají se pouze dvě Nic a Číst  (+ samozřejmě administrace).

pnFCKeditor

Modul, zajišťující WYSIWYG editor využívá systém práv pro určení vzhledu panelu nástrojů (tj. jaké nástroje má uživatel v daném modulu k dispozici). Návod pro využití najdete v článku FCKeditor v PostNuke - Konfigurace panelu nástrojů.

Žádné komentáře:

Okomentovat