1. 11. 2009

PostNuke - Upravujeme vzhled : Dynamické menu (1.část)

Před více jak rokem jsme v rámci projektu upozornili na vynikající blok Dynamenu. Od Školního webu 1.2 se toto menu stalo nedílnou součástí naší distribuce PostNuke. V poslední době jsem aktualizoval několik webů a v souvislosti s rozjetým seriálem o novém vzhledu jsem obdržel požadavky, abych podrobněji vysvětlil tento zajímavý blok. Takže do našeho seriálu o úpravě vzhledu si dovolím vpasovat základní pokyny, jak tento nástroj využít.

Kvalitní manuál

Hned na úvod bych chtěl doporučit kvalitní manuál. Najdete jej ve adresáři includes/blocks/dynamenu pod názvem readme.rtf. Nutno podotknout, že je sepsán v angličtině.

Instalace a základní konfigurace

Používáte-li naši distribuci, pak je dynamické menu jeho nedílnou součástí. Přesto musíte provést určitou úpravu ve svém motivu. Aby bylo celé menu funkční, musí se na každé stránce načíst jeho kaskádní styl. V minulém článku z našeho seriálu jste se mohli dočíst, kde se nachází a jak jej do stránky dostat.
Těm z vás, kteří používají vlastní řešení PostNuke, doporučuji přečíst kapitolu 4 ze zmíněného manuálu. Upozorňuji zvláště na nutnost načtení globální proměnné dmfooter. (Kód je  echo $GLOBALS['dmfooter'];) . Pokud si nevíte rady, můžete využít soubor soubor footer.php z naší distribuce, který najdete přímo v kořenovém adresáři.
Základní konfigurace sytému je opět popsána v manuálu a to konkrétně v kapitole 5. Zmíním se tedy pouze o těch nejdůležitějších. Chcete-li si dané nastavení také projít či dokonce upravit, pak musíte editovat soubor includes/blocks/dynamenu.php:
  • dm_level_colors nastavuje barvy, které jsou využívány při určení vnoření jednotlivých položek v rámci administrace bloku.
  • dm_image_dir určuje umístění obrázků, které budou užívány při vykreslování stromové struktury v rámci bloku, u něhož byl vybrán styl Svislé - stromové.
  • dm_icon_dir určuje umístění obrázků, které lze využít jako ikony u vybraných stylů menu.
Ostatní nastavení nepovažuji za důležitá, nicméně nic nebrání tomu, abyste si je prozkoušeli.

Zprovozňujeme menu

První kroky jsou věru jednoduché. Přejděte do administrace bloků, zvolte si nový blok a nazvěte si jej dle svého uvážení a z nabízené seznamu zvolte Core/Dynamické menu (či Core/Dynamic menu). Následně doporučuji umístit blok vlevo. Nakonec pošlete požadavek na vytvoření bloku.
Tímto se dostáváte do druhé fáze. Po odeslání se vám totiž objeví rozhraní, které umožňuje sestavení obsahu celého menu. I zde doporučuji manuál, konkrétně kapitolu 6. Přesto si popišme si alespoň v základu jednotlivé možnosti.
Zobrazit pouze menu
Zde se jedná o jednoduchou volbu, u které rozhodujete, zda se bude zobrazovat menu uvnitř bloku či nikoliv. Jinak řečeno, zda se menu ohraničí blokem.
Styl menu
Tato volba je velmi zajímavá a pro vzhled menu zásadní. Pro základní pochopení vzhledu doporučuji nahlédnout na demonstrační stránku autora tohoto menu. Existuje šest možností:
  1. Svislé plovoucí můžete vidět na stránkách ZŠ Hustopeče vlevo pod názvem Hlavní nabídka.
  2. Svislé stromové máte k dispozici vlevo nahoře na webu centra ADMIN.
  3. Svislé stromové bez ikon je obdobný styl jako v předchozím případě, pouze s tím rozdílem, že se nezobrazují ikony, ale pouze rozbalovací nástroje (+ a -).
  4. Svislé obyčejné uzavírá styly svislých stylů. Toto menu se nikterak nerozbaluje a ihned od začátku jsou viditelné všechny položky menu. Nutno podotknout, že toto menu nezobrazuje u položek ikony.
  5. Vodorovné nabídka je styl, který využíváme jak na tomto webu, tak na webu ZŠ Hustopeče. V obou případech se nachází nahoře pod záhlavím celého webu. Nutno však podotknout, že zobrazení tohoto menu vyžaduje poněkud složitější postup, který si popíšeme v příštím díle.
  6. Vodorovné obyčejné má asi nejmenší uplatnění. Nemohu uvést žádný konkrétní příklad, nicméně si jej dokáži představit jako menu, umístěné jako centrální blok.
Tabulka - sloupec Pořadí
Předpokládám, že smysl tohoto ovládacího prvku je zřejmý.
Tabulka - sloupec Úroveň
Číslo určuje vnoření příslušné položky. 1 znamená nejvyšší úroveň, 2 o úroveň níže atd... Pro pochopení může pomoci víceúrovňové číslování v rámci editorů (například ve Wordu).
Tabulka - sloupec Cíl a Rozšířit
První parametr určuje hodnotu atributu TARGET u tagu A.  Pro ty, kterým není zřejmý obsah předchozí věty, postačí informace, že hodnota _blank otevře nové okno (případně panel u Firefoxu či IE verze 7).
Druhý parametr má smysl pouze u stylu Svislé stromové (bez ikon). Je-li zvolena hodnota Ano, pak bude příslušná položka menu viditelná ihned při prvním zobrazení (stromová struktura menu bude rozhrnutá).
Tabulka - sloupec Text odkazu a Obrázek ikony
První parametr určuje text, který bude v rámci menu zobrazen.
Druhý parametr slouží k výběru ikony, který bude využit u menu u stylu Svislé plovoucí, Svislé stromové a Vodorovné nabídka.
Tabulka - sloupec Adresa odkazu a Alternativní text
První parametr obsahuje URL adresu odkazu. Po klepnutí na příslušnou položku v menu by se měla objevit stránka s danou adresou.
Druhý parametr pak určuje text, který se zobrazí po najetí na příslušnou položku ve formě bublinové nápovědy.
Tabulka - sloupec Smazat
Toto zaškrtávací políčko slouží k úpravě struktury nabídky. Jakmile příslušné menu odešlete ke zpracování, takto označené položky se smažou.
Tabulka - sloupec Prázdný
Chcete-li za příslušnou položku přidat prázdné řádky, pak zde si můžete zvolit počet řádků, které se mají přidat.
Tlačítko Provést
Smysl tohoto tlačítka je zřejmý. Jen poznámka na okraj - bohužel po zvolení tohoto tlačítka se vrátíte do seznamu bloků, Ajax by nebyl v budoucnu marný.

Žádné komentáře:

Okomentovat