31. 10. 2015

Když jedna novela za rok nestačí

Tak se nám roztrhl pytel různých názorů a pohledů na změny, které se valí do škol. Ještě jsme nestačili rozdýchat "inkluzivní novelu 82/2015" a už tu máme "povinnou novelu".

Poslední dění na České škole mi dalo impuls využít můj již přes rok mrtvý blog. Mediálně to totiž vypadá, že události jsou překotné, nepromyšlené a neprokonzultované. Je tomu skutečně tak?

Vzdělávací strategie 2020 a její dlouhodobý záměr

Kdo si dnes vzpomene na "ministerské roadshow" o vzdělávací strategii do roku 2020, která byla iniciována ještě ministrem Dobešem... Nicméně v lednu tohoto roku Česká škola zveřejnila pracovní verzi Dlouhodobého záměru. Vcelku bez odezvy.
Pokud se však prolouskáme tímto dokumentem (či jeho platnou verzí), pak musíme uznat, že ministerstvo školství víceméně plní úkoly, které vycházejí z vizí a myšlenek již dříve zveřejněných a dost možná i prodiskutovaných. Jestli se nám tedy něco nelíbí na aktuálně předkládaných změnách, tak je kritizujme především v návaznosti na strategické dokumenty. 

Co je předmětem "povinné novely"?

 1. povinný poslední rok předškolního vzdělávání
  Ve Strategii 2020 najdeme opatření A.1 zavést poslední rok předškolního vzdělávání jako povinný s termínem plnění 2015. 
 2. povinné přijímačky na střední školy
  V tomto případě již Strategie 2020 žádné explicitně formulované opatření nenajdeme. Dlouhodobý záměr však již o povinnosti píše v sadě opatření C.11.1 - C.11.4. To poslední pak zní Legislativně upravit přijímací řízení pro maturitní obory s využitím povinných přijímacích zkoušek (školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách) a prováděcím předpisem stanovit minimální požadavky na přijímací zkoušky opět s termínem plnění 2015. 
 3. povinná matematika ve státní maturitě
  I v tomto případě Strategie 2020 deklaruje, že s tímto krokem se má počítat - viz C.12 do společné části maturitní zkoušky povinně zařadit matematiku, a to od roku 2019, v návaznosti na systémové změny ve výuce tohoto předmětu v základním a středním vzdělávání
 4. povinná Národní rada pro vzdělávání
  I v tomto případě Strategie 2020 obsahuje patřičné opatření M.5 ustavit Národní radu pro vzdělávání jako odborný poradní orgán ministra školství, mládeže a tělovýchovy podporující kontinuitu vzdělávací politiky.
Takže nemusí se mi některé změny líbit a určitě mám právo to dát najevo, ale stížnosti už můžu zasílat tak na lampárnu.
Mimochodem za nejpřínosnější považuji právě tu poslední povinnost. Doufám jen, že nebude opominuta z důvodu, že není mediálně vděčným tématem. Pokud by totiž taková rada fungovala a byla celospolečensky respektována, asi by byly některé zájmové tlaky a populistické výkřiky odsouzeny k neúspěchu.

Proč tedy dvě novely v jednom roce?

Jestli "povinná novela" z dnešních dnů má své opodstatnění a to i v čase, pak u březnového předložení "inkluzivní novely" nenacházím oporu ani ve Strategii 2020 ani v Dlouhodobém záměru. Je sice pravdou, že danou problematiku nalezneme především v kapitole G Rovné příležitosti ve vzdělávání, poradenství, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, ale drtivá většina opatření je navázána na státní rozpočet a tudíž všechny legislativní návrhy mohly být předloženy najednou.
Podívejme se však na časovou osu. "Inkluzivní novela" byla schválena Poslaneckou sněmovnou už 19.března. Dlouhodobý záměr byl ale vládou schválen až 15.dubna, A dokonce Akční plán inkluzivního vzdělávání vzala vláda pouze na vědomí a to až 29.července. Tudíž zákon předběhl dva strategické dokumenty. Nač ten spěch? Že by ... že by šlo o čas? 
Dovolím si spekulovat... Co se muselo stihnout? NO JISTĚÉÉÉ, přece v létě se spouštěl OP VVV!!! Takže v inkluzi nejde o zdroje ze státního rozpočtu (jak definují strategické dokumenty), ale o evropské peníze. Co by na to řekla Národní rada pro vzdělávání?

Programování od první třídy

Když už jsme u těch mediálních výkřiků, tak vše zakončím u informatiky... Minimálně rýpalům doporučuji k nahlédnutí Digitální strategii 2020. Ani jedno z opatření nehovoří o programování na základních školách, natož pak o nějaké první třídě. Jistě, významnou úlohu v ní hraje informatické myšlení, ale než v tom někdo začne vidět programování, nechť si přečte vysvětlení tohoto pojmu, které navíc vychází ze zahraničních zdrojů.
A poslední poznámka na okraj. Digitální strategii 2020 schválila vláda již 14.listopadu 2014 (tedy skoro před rokem), Akční plán pro inkluzi teprve před třemi měsíci. Přesto s inkluzí už je spojeno nemálo výzev OP VVV, na digitální vzdělávání se ale jaksi zapomnělo. Co by na to řekla Národní rada pro vzdělávání?

Žádné komentáře:

Okomentovat