23. 11. 2014

Na základkách máme informačně nejgramotnější děti a nejlepší technickou podporu na světě!

V pátek byla zveřejněna národní zpráva o úrovni počítačové a informační gramotnosti našich žáků na základních školách, včetně srovnání s dalšími zeměmi světa. A o prsa jsme za sebou nechali všechny ostatní... přineste šampaňské!

Nač nosit rozumy do lesa, když je přinesl kolega Dan Lessner na svém blogu v článku ICILS 2013: Samé otázky. Nicméně dokončím to, co jsem přes víkend načal...

Kdo, s kým a o kom

Zprávy o výstupech z ověřování gramotností se stávají nedílnou součástí mediálního obrazu našeho vzdělávacího systému. A je to dobře.
Doposud jsme se soustředili především na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost. Nyní se přidala "digitální" - a na tu můžeme být hrdi. Jelikož je ta "digitální" relativním nováčkem, pokusím se ji přiblížit k těm, které byly předmětem šetření v dřívějších letech. Dovolil jsem si sestavit následující tabulku:
Země
ČG 2009
ŘP 2012
IG 2013
Austrálie
4
4
3
Česká republika
13
5
1
Dánsko
8
8
3
Hongkong (Čína)
2
2
14
Chile
16
16
15
Chorvatsko
12
14
12
Kanada (Ontario)
3
3
2
Korejská republika
1
1
7
Německo
9
7
9
Nizozemsko
5
6
8
Norsko
6
9
5
Polsko
7
11
5
Rusko
15
10
11
Slovensko
11
12
10
Slovinsko
10
13
13
Turecko
14
15
16
Drobné vysvětlení:

  • Vybral jsem pouze ty země, které byly součástí všech šetření - "čtenářské gramotnosti PISA 2009", "dovednosti řešit problémy PISA 2012" a "počítačově-informační gramotnosti ICILS 2013".
  • Původně jsem chtěl sledovat jen "ŘP2012" a "IG2013", ale ve zprávě k "ŘP2012" se poukazuje na to, že vazba mezi řešením problémů a čtenářskou gramotností je nejslabší. Přidal jsem tedy i měření z roku 2009, protože dle mého názoru jsou si čtenářská a informační gramotnost dosti blízké.
  • Číslo udává relativní umístění příslušné země vzhledem k ostatním zemím v této tabulce. Nejde tedy o "absolutní" umístění země u příslušného šetření.

I přes oprávněné výtky vůči takovým tabulkám je podle mého názoru pozitivní posun neoddiskutovatelný.

A co školští informatici

Než se zvedne vlna chvalozpěvu či naopak uvaděčů na pravou míru, chtěl bych upozornit na zjištění, které nakonec upoutalo mou pozornost nejvíce. Podívejte se graf 6.2 (str.37), který sleduje překážky na straně učitelů.

Pro mne je až neskutečné, jaký je rozdíl u zajištění technické podpory. Našim učitelům chybí jen ve 13%, průměr je však 3,5x vyšší! U základních škol, které byly většinově zařazeny do šetření přitom fakticky technickou podporu nikdo nezajišťuje (pro jistotu uvádím, že ICT metodik a ICT koordinátor má mít jinou úlohu).
V některých diskusích se již objevuje názor, že v České republice se podprůměrně integruje digitální vzdělávání do jiných předmětů. Přijmeme-li toto tvrzení, pak se zvýšením integrace lze očekávat i zvýšení potřeby technické podpory. Takže školští informatici, měli bychom poděkovat za vaši (velmi často nedoceněnou) práci. První místo v šetření je významnou měrou vaše zásluha. A jestli chceme potvrdit tato povzbudivá zjištění, měli bychom konečně oddělit činnost učitele "počítačů" od té, která zajišťuje technickou podporu!

Žádné komentáře:

Okomentovat