19. 2. 2013

Digitální svět vzdělává nebo oblbuje?

Bezmála od konce minulého školního roku přemítám nad tím, do čeho v souvislosti s ICT ve vzdělávání efektivně investovat svůj čas a energii.

Sbírání podnětů a zkušeností

Již rok a půl opětovně působím na běžné škole, učím matematiku a informatiku. Minulý školní rok jsem se soustředil na informatiku a je logické, že digitální technologie byly klíčovou učební pomůckou (především pak Google Apps). V tomto školním roce se pokouším o opatrné využívání digitálních zdrojů i v matematice. Přitom si kladu za cíl najít rovnováhu mezi mým očekáváním a možnostmi žáků ... a prozatím ji nenacházím.
Nepovažuji se za nějak výjimečného učitele a mám nemalé mezery v pedagogice a didaktice. Každodenní kontakt s realitou běžné školy mne však utvrzuje, že digitální technologie ve vzdělávacím procesu neplní tu roli, kterou od nich většina "dospělé populace" očekává. Současný dětský digitální svět (koneckonců stejně jako ten reálný - děti to příliš neodlišují) uspokojuje nižší patra hierarchie potřeb natolik, že pro ty vyšší se už nedostává potřebných zdrojů (minimálně času a energie). A protože je ten digitální svět ještě v plenách, nedoceňujeme jeho hrozby a rizika.

Digitální svět o dvou chodech

Krom mnoha dalších podnětů, které mne oslovují, se zájmem sleduji aktivity kolegy Brdičky. U jeho přístupu si cením nejen jeho pozitivně orientovaného vizionářského pohledu, ale i pravidelného zpřístupňování pohledů s opačným nábojem. A díky tomu jsem nedávno shlédl video, které mi hovoří z duše:

Po vyslechnutí těchto nadmíru moudrých vět jsem si vybavil jednu science-fiction povídku z mého mládí. Pokusím se stručně parafrázovat její děj:
Vědec vynalezl stroj, který dokáže do mozku dostat vědomosti, ale také je vysávat. Nabývání vědomostí je dosti bolestivé, při jejich vysávání naopak má člověk velmi blažené pocity. Za oba "chody" stroje si nechával vědec platit. Schválně, jak daná společnost dopadla ...
Přiznejme si, že digitální svět také nabízí oba chody. A zamysleme se nad tím, jaký chod si spouští naše děti - vzdělávání nebo oblbování?

Žádné komentáře:

Okomentovat