28. 1. 2011

ECDL pro děti? Mám něco lepšího!

Je to právě 10 let, co jsem se pokusil s kolegy připravit koncept Junior ECDL. Myšlenka byla postupně "přetavena" do projektu KING, který byl provozován Českou školou a Jednotou školských informatiků. S ukončením SIPVZ se nepodařilo zajistit potřebné zdroje a bohužel projekt skončil. V současné době využívají školy pro ověřování ICT gramotnosti žáků "klasické" ECDL, Bobříka informatiky či TIGR (a na něj navazující GEPARD).
Základky však povětšinou postrádají vhodné podpůrné "evaluační" projekty, které by systémově monitorovaly průběh rozvoje počítačové gramotnosti svých žáků. Přes JSI jsem se měl možnost seznámit s konceptem INGOT = International Grades - Open Technologies. Myslím si, že právě on může být tím vhodným monitoringem růstu počítačové gramotnosti dětí a proto je hodný zřetele a ověření právě v základních školách.

Můj pohled na INGOT

Koncept INGOT vznikl ve Velké Británii a od roku 2007 je tamtéž akreditován místním ministerstvem školství a úřadem pro národní kvalifikace. Hranice Spojeného království překročil v roce 2008. Díky projektům Comenius a Leonardo da Vinci se dostal do Španělska, Německa, Portugalska a Turecka. V současné době je v rámci projektu Leonardo da Vinci implementován v Bulharsku, Rumunsku a České republice. INGOTs Asia je projekt, který umožnil spolupráci s Indií, k partnerství přistoupila největší asociace učitelů v Malajsii a stovky certifikátů INGOT byly vydány i v Jižní Africe.
Vize INGOtu je mi velmi blízká, protože umožňuje dětem "postup" k různým úrovním počítačovým kompetencím (v první vizi KINGU jsme uvažovali o rytířských hodnostech). Přitom zisk "hodnosti" není primárně ověřován zkoušením či testováním, ale především vytvářením žákovských prací. Tyto praktické výstupy jsou pak posuzovány kompetentním hodnotitelem, který může převzít i roli mentora či kouče. Znamená to, že žák není stresován rizikem "neúspěchu v testu", ale motivován k přechodu "do vyššího levelu" (oblíbené to slovo dnešní generace ;-)).
Za velmi důležité navíc považuji to, že v UK je celý koncept "kompatibilní" s jejich Národním klasifikačním rámcem. To v praxi znamená, že ty "nejvyšší levely" jsou respektovány jako doklad na trhu práce.
Poznámka: Nerad bych projekt srovnával s ECDL a podotýkám, že nejsem odpůrcem ECDL, ba právě naopak (sám jsem byl testerem). Přesto si dovolím jedno přirovnání. ECDL se ve svých počátcích prezentoval jako "řidičák na počítač" a tento příměr mi připadá vystížný. ECDL je tedy "závěrečnou jízdou s policistou za zády", INGOT pak nabízí prostor "od hraní si na dopravním hřišti až po řádění na autodromu".

INGOT, JSI a Škola21

Koncept INGOT byl do České republiky imporotován společností Euro-face Consulting. Díky kolegům z výboru JSI proběhly první prezentace v ČR dne 26.10.2010 na SŠ informatiky a spojů v Brně a 27.10.2010 na SPŠE V Úžlabině. Skupina aktivních členů JSI usoudila, že je tento projekt je hodný zřetele, nicméně do konce roku bylo pro nás prioritou zvládnutí projektu "poradci JSI". Mezitím do projektu vstoupila obecně prospěšná společnost Liberix a zhostila se správy českého webu INGOTu.
S novým rokem jsme oživili kontakty a v těchto dnech výbor JSI rozhodl o vstupu jako partner projektu s cílem pilotně ověřit životaschopnost tohoto konceptu na základních i středních školách (viz tisková zpráva a nabídka školám se zapojit). Jelikož navíc INGOT silně podporuje kreativu žáků a možnost indviduálního přístupu s využitím onlnie nástrojů, pak tvrdím, že může být jedním z vhodných nástorjů pro naplňování cílů vize Školy21.

INGOT a EU peníze školám

Projekt EU PES je bezesporu výrazným impulsem pro oživení potenciálu ICT na základních školách. Přesto se dle mého názoru bude potýkat s nalezením smysluplného řešení směřujícího k tvorbě vzdělávacích materiálů jako jednoho z požadovaných výstupů. Má-li být v budoucnu EU PES hodnocen pozitivně, pak bychom se měli soustředit nejen na pořizování digitálních technologií, ale i na kvalitu a přenositelnost výstupů vypracovaných jednotlivými školami.
A právě zde může být INGOT impulsem pro školy, které jej hodlají začlenit do svého vzdělávacího procesu. Jsem totiž přesvědčen, že učebnice, procvičovací listy či metodické materiály by usnadnily penetraci do školského prostředí a to nejen v průběhu projektu EU PES, ale i po jeho ukončení. Najde-li se zároveň komunita učitelů a škol ochotných na těchto materiálech spolupracovat, pak je zde vhodný prostor pro ipmlementaci vhodných online nástrojů kategorie Web 2.0. A to mimo jiné povede ke zvyšování kompetencí zapojených pedagogů, nezřídka formou sebevzdělávání nebo e-learningu. Co více si přát ...

1 komentář:

  1. Stainless Steel Magnets - titanium arts
    Ironing the Stainless Steel Magnets www.jtmhub.com (4-Pack). Made in Germany. The Titanium Arts Stainless Steel Magnets are kadangpintar an alloy made ventureberg.com/ of ford fusion titanium steel https://septcasino.com/review/merit-casino/ in stainless steel

    OdpovědětVymazat