9. 11. 2010

Poradit dobře znamená především respektovat pravidla

Není nad to sledovat jednání lidí, když jde o moc a peníze. Nezřídka pak jdou morální hodnoty stranou a na řadu přichází metoda "urvi co můžeš".

EU peníze školám = ring volný

Již několikrát jsem upozornil na to, že kompetentní orgány na úrovni státu silně podcenily obsahové poradenství v projektu EU PES. Navíc jsme svědky toho, že s vypětím sil zvládají udržet v chodu formální stránku celého projektu - tok finančních prostředků budiž příkladem.
Je tedy logické, že nervozita klíčových hráčů narůstá (ať už mluvíme o školách, dodavatelích či samotném MŠMT). Kde narůstají emoce, tam se z potenciálních spoluhráčů (budoucí realizační tým) fakticky stávají soupeři. Nezřídka se pak stává, že jeden druhého nabádá k nedodržení pravidel hry = ring volný.
Zdálo by se, že formální pravidla rvačky o peníze jsou přece nastaveny (viz Příručka žadatele). Problém je v tom, že po obsahové stránce jsme všechny vpustili do ringu a teď se nějak o ty zdroje poperte. V takovém prostředí narůstá riziko, že můžete dostat podpásovku.

Když dva se perou, třetí se směje

V posledním období jsme svědky toho, jak narůstají tendence postavit proti sobě školy a MŠMT (říkám to při vědomí, že samotné MŠMT tomu docela slušně napomáhá). Školy pak nezřídka "s chutí" přidají do rvačky svou ránu obvyklou stížností, že MŠMT svou úlohu nezvládá.
Berme však prosím v potaz, že "ti nahoře" svou roli vidí především v tom, že pouze postavili "kolbiště" a snaží se sledovat pravidla souboje o zdroje (nutno říci, že prozatím hóóódně zpovzdálí).

Hlavní souboj je tedy veden mezi školou a dodavatelem.

Rádců je hodně, ale pozor na pravidla

Co dodavatel to rádce, který "ví, jak na to". Správný rádce však dokáže nést přímou zodpovědnost za svou radu. A bohužel v našich poměrech platí především to, že "co je psáno, to dáno". Zvláště tam, kde jde o peníze.
Berme totiž v potaz, že v rámci projektu EU PES se škola nezodpovídá pouze pravidlům z Příručky žadatele, ale i těm vyšším normám - tedy především zákonům.

Již jsem upozorňoval na problém výběrových řízení. Nicméně jsem se setkal s novým rizikem - nabádání k obcházení zákona o daních z příjmů, konkrétně §26 a §33.

Co je hmotný majetek a co nikoliv?

Daný zákon jasně hovoří o tom, co je považováno za hmotný majetek a co je jeho technickým zhodnocením. Dle mého názoru to je jedno z velmi důležitých pravidel, které je nutné respektovat. Nicméně nemálo nás školských informatiků zažívalo i v minulosti situace, kdy vás různí "hráčí" v ringu přesvědčovali, že se dá toto pravidlo obejít.
Musím však říci, že jsem si již zažil horké chvíle, kdy jsem čelil riziku, že jsem doporučil porušení příslušného zákona - od té doby chci mít takové případy dobře ošetřeny v písemné podobě. A právě v souvislosti s EU PES jsem se dostal do situace, kdy byla poptávána rada, jak "to vyřešit".

Mohu-li doporučit kolegům informatikům či ředitelům škol, pokud vám někdo nabízí majetek, který se dá "rozepsat", žádejte dodavatele o písemnou garanci, že je vše v souladu se zákonem. A nic nebrání tomu, aby se ve smlouvě o dodávce objevila podmínka, že případné finanční ztráty půjdou "na vrub dodavatele".

Už slyším - prý to tak dělají i jinde. Většina z nás si pamatuje moudro - když ostatní skočí z okna, tak skočíš taky? Máte-li tuto filosofii, hoďte to na svého účetního - duch zákona se dá obejít vždy, že?

P.S.: Pokud někdo čekal můj komentář k šamanským tancům místních mocipánů při sestavení "hranické vlády", pak jsem asi zklamal. Snad příště ...

Žádné komentáře:

Okomentovat