7. 1. 2010

Údajně ovlivňuji dění ve škole v Hustopečích nad Bečvou

V roce 2009 došlo na základní škole v Hustopečích nad Bečvou k organizační změně, které dodnes pořádně nerozumím - byla zrušena funkce zástupce ředitele (do té doby vykonávaná mou osobou). Mohlo by mi býti jedno, zda tato funkce bude znovu obnovena či nikoliv. Bohužel však "pavlačová politika" vyhodnocuje moji úlohu v této věci mimo rámec reality. Rozhodl jsem se tedy reagovat.
Ačkoliv to není jednoduché, pokusím se býti stručný a co nejvíce objektivizovat popis událostí.


Srpen - září 2009
V momentě, kdy bylo zřejmé, že řízením školy v Hustopečích nad Bečvou bude pověřena kolegyně Hegarová, jsem počítal s faktem, že budu odvolán z funkce. Tento akt byl učiněn ústně již dne 3.8.2009, přičemž bylo mým prvotním úkolem předat vše, o co budu požádán. Konkrétní způsob předání byl dohodnut s kolegyní Světnickou, mou údajnou nástupkyní. Předávka proběhla prakticky obratem a to bez připomínek a jakýchkoliv dodatečných žádostí.
Během následných jednání však došlo k překvapivému obratu - buď mám rezignovat nebo bude zrušena funkce zástupce ředitele. Na nově vzniklou situaci jsem reagoval s tím, že nevidím důvod, proč bych nemohl býti odvolán Zároveň jsem upozornil, že variantu zrušení funkce zástupce považuji za účelovou a pro školu škodlivou a že stále nabízím nalezení akceptovatelného řešení. Dne 20.8.2009 mi bylo oznámeno, že funkce zástupce ředitele zaniká.  Na jednom z následujících jednání za přítomnosti pedagogických pracovníků jsem se snažil znovu deklarovat svou připravenost respektovat mé odvolání - při této příležitosti bylo sděleno, že postup zvolený tehdy platným vedením školy je činěn s vědomím zástupce(ů) zřizovatele.

Říjen - prosinec 2009
S nástupem nového ředitele jsem se snažil vésti jednání tak, aby problém zrušení funkce zástupce ředitele byl vyřešen ku spokojenosti obou stran. Zde musím připomenout, že v souvislosti se zrušením funkce jsem obdržel i výpověď "pro nadbytečnost" s tím, že výpovědní lhůta vypršela k prvnímu listopadu 2009 - tj. termínu, kdy byl již nově jmenovaný ředitel jeden měsíc ve funkci. Přitom jsem stále deklaroval, že mou hlavní motivací je snaha odblokovat situaci tak, aby na škole mohla býti neprodleně znovuobnovena funkce zástupce ředitele. Po několikerém jednání jsme nenašli žádné řešení - nutno však podotknout, že pan ředitel (až na jeden náznak) neučinil ani jeden konkrétní návrh.
V listopadu jsem učinil poslední pokus o nalezení smíru a to za přítomnosti vícero stran. Opět bez úspěchu.

Dne 8.12. jsem tedy o své vůli odeslal dopis, ze kterého dle mého názoru jasně vyplývá, že bez dalších podmínek umožňuji na škole znovuzřízení funkce zástupce ředitele. Na tento dopis jsem bohužel neobdržel žádnou odpověď.
Zároveň jsem se domníval, že můj přístup bude v určitém okruhu osob prezentován a tím bude dána přítrž dalšímu mému osočování.

Je mi líto, že jsem byl v druhém pololetí roku 2009 označován jako člověk, který brání stabilnímu řízení školy a tím nepřímo zasahuje do jejího chodu. A k mé lítosti nebylo korektně informováno o mém přístupu, završeného zmíněným dopisem ze dne 8.12.
Uvítal bych tedy, kdyby v této věci byla sjednána náprava a kdyby "hodnotitelé" mých profesních a morálně-volních vlastností neuváděli ostatní v omyl.
Děkuji.

Žádné komentáře:

Okomentovat