5. 1. 2010

Rok 2009 skončil – zapomeňme … ?

Mám za sebou rok, na který určitě nezapomenu a předpokládám, že byl výjimečný i pro základní školu v Hustopečích nad Bečvou a základní školou Šromotovo v Hranicích. Přitom dění na těchto školách bylo nezřídka spojováno i s mou osobou.

Určitá skupina osob průběžně hodnotila a stále hodnotí mé profesní kompetence a morálně-volní vlastnosti. Nemálo takových „hodnocení“ pak probíhalo bez mé přítomnosti a bez možnosti reagovat. Jsem přesvědčen, že jsem se po celé období snažil jednat převážně v profesní rovině a zároveň korektně, přímo a ve snaze vyhnout se stylu „pavlačové politiky“.
Osoby, které znají můj styl práce (založený na pravidelné evidenci práce a proběhnuvších událostí), by mohly potvrdit, že není pro mne problém zpětně sepsat veškeré události s vysokou „vypovídající“ hodnotou. Otázkou je, jaký smysl by mělo zveřejnění takového soupisu.
V jedné věci však stále smysl vidím. V mé potřebě získat zpětnou vazbu, která by mi umožnila rozklíčovat motivaci konání mých oponentů. Prozatím mi však nikdo nedokázal odpovědět na klíčovou otázku „v kom a potažmo v čem byl a stále je problém“, natož na další otázky souvisejícími s příslušnými událostmi roku 2009. Přitom tvrdím, že ani mí nejzarytější kritici mi nemohou upřít snahu dozvědět se odpovědi.

Proto bych uvítal, kdyby si hodnotitelé mých kompetencí našli jakoukoliv cestu, která by vedla k zodpovězení na následující otázky:
  • Prosím jakéhokoliv zástupce radních městyse Hustopeče nad Bečvou, aby mi odpověděl, zda je pravda, že rada městyse minimálně jednou na svém zasedání žádala pana Habermanna (tehdejšího ředitele školy), aby mne odvolal z funkce. A pokud ano, pak se zároveň ptám na základě jakých kritérií hodnotila rada městyse mé kompetence.
  • Prosím jakéhokoliv zástupce školské rady při základní škole Hustopeče nad Bečvou, aby mi vysvětlil na základě jakých kritérií školská rada posuzovala mé kompetence a z jakých důvodů podporovala aktivity, směřující k mému odvolání. Přitom bych uvítal i vysvětlení, proč si mne zástupci školské rady nepozvali na žádné zasedání, kde bych mohl reagovat na jejich názory a postoje.
  • Prosím jakéhokoliv pedagoga ze základní školy Hustopeče nad Bečvou, který žádal mé odvolání, aby mi vysvětlil, na základě jakých kritérií kolegyně a kolegové (současní i bývalí) došli k závěru, že nejsem dostatečně kompetentní vykonávat funkci zástupce ředitele ba dokonce pracovat jako pedagog.
  • Velmi bych uvítal, kdyby jakýkoliv radní města Hranice odpověděl na to, zda je pravda, že pan Habermann byl konfrontován s podmínkou, která měla zamezit mému jakémukoliv působení na základní škole Šromotovo, pokud by se rada města rozhodla jmenovat kolegu Habermanna ředitelem. A pokud taková podmínka byla vyřčena, jaké je její přesné znění a následně na základě jakých kritérií ji rada města Hranice stanovovala.
  • Táži se jakéhokoliv pedagoga ze základní školy Šromotovo, který patřil ke skupině zaměstnanců školy zpochybňující mé kompetence vykonávat funkci ředitele či dokonce pedagoga, na základě jakých kritérií došli k těmto závěrům.
Vážení,
mou charakterovou vlastností je míti určité skutečnosti vyjasněné natolik, aby neměly dvojí rozporuplný výklad. A výše položené otázky dle mého soudu umožní přiblížit výklad můj s výkladem mých oponentů.
Do roku 2010 chci vstupovat s vědomím, že se nebudu muset příliš vracet do roku 2009. Jakákoliv zpětná vazba od mých oponentů by bezesporu pomohla „vymazat z mé paměti“ některé události z roku 2009.

Žádné komentáře:

Okomentovat