15. 6. 2011

Rozvoj ICT gramotnosti žáků na základkách - na okraji zájmu nebo středem pozornosti?

Blíží se konec školního roku a s mírným předstihem bych rád "rekapituloval". Zdánlivě tomu neodpovídá nadpis mého článku, ale s dovolením napíšu pár zkratek a názvů, se kterými jsem měl v tomto školním roce co do činění – EU peníze školám, Státní maturita z informatiky,  Příklady dobré praxe výuky informatiky na základních školách", JSI => Škola21, poradci, INGOT a využívání Google nástrojů na základkách, minimálně třídní weby.


EU PES a ICT na základkách

Ačkoliv projekt EU PES nebyl výrazně spojen s ICT, realita jasně ukazuje, že ICT je v tomto projektu fenoménem – prozatím v drtivé většině případů ve spojitosti s pořizováním hardwaru. Věřím, že výrazná část tuto skutečnost vnímá pozitivně, přesto se s dovolením přidám k menšině, která má (nikoliv radikální) odlišný postoj. Pořizování technologií sice může mít pozitivní dopad i na ICT gramotnost, ale nelze zavírat oči před rizikem, že "se nakupuje jako v supermarketu", tj. bez racionální rozvahy, zda to skutečně potřebuji.
V souvislosti s ICT gramotností je také otázkou, u koho bude rozvíjena – u učitelů nebo u žáků? Na tuto otázku mají odpovědět očekávané výstupy z celého projektu. Byl-li jsem svědkem diskusí a prezentací, pak nezřídka byly cíleny na rozvoj ICT gramotnosti učitelů v podobě tvorby výukových materiálů. Bohužel byla tato činnost vnímána spíše jako "přívažek" celého projektu, který by bylo dobré nějak "ošulit". To asi není cesta ke kvalitě, ale možná se mýlím. Uvidíme ...
Nicméně o rozvoji ICT gramotnosti žáků se povětšinou příliš nehovoří. A to rozhodně není dobrý signál. Bereme-li navíc v potaz, že je silně podceňována problematika online aplikací (chcete-li Web 2.0), pak mám obavy, že budoucí výstupy učitelů žáky příliš neosloví.

Státní maturita z informatiky - škola testologického a středoškolského ICT života

Jsem si plně vědom, že téma státní maturity je plné emocí a siláckých argumentů. Jelikož však celý školní rok spolupracuji na přípravě státní maturity z informatiky, nabyl jsem nedocenitelných zkušeností – minimálně v tom, že připravit dobrý a vyvážený test není žádná "sranda" (a to jsem si myslel, že v tom nejsem vůbec špatný).
Otázkou je, co to má společného s ICT na základkách... dle mého názoru až neskutečně mnoho a mimo jiné i proto se v tomto projektu tak angažuji. Z mnoha indicií (rozhovory, otázky od autorů, odborné posudky...) se ukazuje, že střední školy postrádají srovnatelné výstupy ze základních škol právě v oblasti ICT gramotnosti. To pro většinu škol fakticky znamená, že není na co navazovat a iniciativa středoškolských učitelů je nezřídka tříštěna do řešení parciálních potřeb středoškolských žáků (jeden nezvládá základy, druhý by už chtěl tvořit webové stránky).
Navíc je třeba brát v potaz, že státní maturita je jedním z "uzlových bodů pana ministra Dobeše". Dalším z nich bude testování v 9.ročníku ZŠ. Budu velmi zvědav, nakolik se do tohoto ověřování začlení ICT gramotnost - jak u matematiky tak u českého jazyka se najde nemálo "standardizovaných kompetencí", kde ICT hraje výraznou roli.

Příklady dobré praxe - boj a radost zároveň

Jsem si vědom, že toto téma většině čtenářů nic neřekne, přesto považuji za důležité jej zmínit. V roli  konzultanta Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP) jsem oslovil skupinu učitelů na základkách a "mých známých", zda by se nepodíleli na ukázkových hodinách výuky na základkách s využitím ICT. Následně by je zpracovali do písemných výstupů, které by pak byly zveřejněny. Výsledek mého oslovení byl pro mne velkým zklamáním – minimální ochota touto formou prosazovat důležitost rozvoje ICT gramotnosti žáků.
To nakonec vyústilo v to, že jeden z příkladů (a dle mého soudu velmi zdařilý) realizovala moje žena – a to byl pro mne boj i radost zároveň. Až bude výsledek, posoudíte sami.
Druhou velkou radostí pro mne bylo seznámení s dalšími zajímavými příklady výuky. Zvláště na jeden z nich bych chtěl poukázat - jedná se o projekt skupiny malotřídek pod názvem Putování s Pepíkem.  Ukázka toho, že i malotřídky dokáží dělat velké věci. Zkrátka, když se chce, tak to jde a ani k tomu nepotřebujeme nijak zázračné technické vybavení (kež by si vzal EU PES z takových příkladů ponaučení).

JSI - hodně zajíců, málo pytlů

Jako spoluzakládající člen Jednoty školských informatiků jsem se vrátil "do jejího vedení" v roce 2009 s cílem zviditelnit JSI právě v souvislosti se základním školstvím. Věřil jsem, že naleznu zpřízněné duše, které považují rozvoj ICT gramotnosti žáků na základních školách jako jeden z klíčových ukazatelů zajištění konkurenceschopnosti našeho vzdělávacího systému.
Tento školní rok jsem výraznou část svého pracovního času propojil s aktivitami JSI, které vyústily v několik více či méně úspěšných výstupů.

  • Web Škola21 při JSI si kladl za cíl propojit aktivní lidi ze JSI s vizí Škola21.
  • Byly volně poskytnuty výukové materiály pro seznámení s online nástroji Google. S nimi jsme pak spojili dva akreditované kurzy.
  • Realizovali jsme koncept Poradců JSI, který umožňuje prezentaci těch členů JSI, kteří mohou nabídnout ostatním své kompetence.
  • Rok 2011 jsem působil jako zástupce JSI při propagaci konceptu INGOT v České republice, který je bytostně propojen s rozvojem ICT kompetencí žáků především na základních školách a to srovnatelně s modelem ECDL na úrovni středního školství.

Škála aktivit ve JSI však dokládá skutečnost, že existuje velký rozsah neřešených problémů ve využívání ICT ve školství. Zároveň je patrný problém nedostatku lidských zdrojů. Zkrátka a dobře "hodně problémů a málo lidí".
Takže ICT gramotnost žáků je pouhým zlomkem diskusí a aktivit, se kterými JSI spojuje svou působnost. Navíc většina témat uvnitř JSI má mnohem blíže ke střednímu školství či administraci ICT. To pak svádí k domněnce, že rozvoj ICT gramotnosti žáků na základkách není "na pořadu dne". To sice není pravda, ale bez lidí žádné téma nenastolíte, natož abyste jej řešili.

Google nástroje na základkách - příležitost nebo hrozba?

Poslední oblastí, kterou jsem se v dobré víře zaobíral, byla snaha o větší využití Google nástrojů ve školách. Vše začalo sestavením třídního webu mé ženy.  Na základě určitého zájmu a postupně přibývajících zkušeností jsem chtěl nasadit Google nástroje v co nejširším rozsahu na některé ze základních škol. Jelikož se nám nakonec nepodařilo nalézt vhodné partnery, zaměřili jsme se svou ženou pozornost alespoň na některé ukázky:

  1. Projekt "Pepík" (viz příklady dobré praxe) nás motivoval k sepsání jednoduché myšlenky spolupráce učitelů 1.stupně, které pracovně říkáme "Krajánek" - takové "nic" pro přiblížení myšlenky najdete na http://krajanek.jsi.cz/.
  2. Na základě aktivit na konferenci Počítač ve škole vzniká skupinka učitelů, kteří hledají možnosti vzájemné spolupráce a pomoci právě při nasazení a využívání Googlu ve školách. Prvopočátkem by mohl být jednoduchý objednávkový systém, zaměřený na vzdělávání a poradenství v oblasti nasazení online nástrojů - takové "nic" pro přiblížení myšlenky najdete v podobě "objednávkové mapy".

Z diskusí  a nabytých zkušeností u tohoto tématu však docházím k jednomu závěru – problém není v dětech, problém je v dospělých. Děti již vnímají online aplikace jako přirozenou součást svého životního prostoru – tedy pro ně se takové prostředí stává samozřejmostí. Dospělí lidé online aplikace vnímají buď jako příležitost nebo naopak jako hrozbu – a to je spíše záležitost tzv. emoční inteligence. Dle mého soudu je tedy nezbytné, aby prostřednictvím vzdělávání byly online aplikace vnímány dospělými racionálně - a to bez řízené změny myšlení dospělých (zvláště pak učitelů) půjde jen ztěží.

Závěr?

ICT gramotnost žáků na základkách je prioritou ... pro děti, nikoliv pro většinu dospělých. ICT gramotnost je problémem ... většinou pro dospělé, nikoliv pro děti.

Žádné komentáře:

Okomentovat